Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen


Op 14 mei 2020 heeft NV Bekaert SA (“Bekaert”) buiten de beurs in totaal 5 948 eigen aandelen gratis toegekend aan voormalige leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het Bekaert Share Matching Plan. Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 862 309 naar 3 856 361.


Bijlage