Van Lanschot Kempen: AVA stelt jaarrekening 2019 vast en stemt in met de benoeming van Karin Bergstein als lid van de Raad van Commissarissen

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 28 mei 2020

De algemene vergadering (AVA) van Van Lanschot Kempen heeft op 28 mei 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld. De AVA, die vandaag werd gehouden in Amsterdam, ging ook akkoord met alle overige in stemming gebrachte voorstellen.

De AVA heeft onder meer ingestemd met de benoeming van Karin Bergstein als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) en het beloningsbeleid voor zowel de Raad van Bestuur als de RvC.

Daarnaast hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel om een dividend in contanten vast te stellen van € 1,45 per gewoon aandeel A. De uitkering gebeurt op voorwaarde dat onze kapitaalratio aan de gestelde targets blijft voldoen en de omstandigheden – zoals de onzekerheden rondom COVID-19 – dat naar de mening van de Raad van Bestuur en RvC toelaten. De uitkering zal in ieder geval niet voor 1 oktober 2020 plaatsvinden. Hiermee geven wij invulling aan de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank.

Na afloop van de AVA is Willy Duron teruggetreden als voorzitter en lid van de RvC. Frans Blom heeft het voorzitterschap van hem overgenomen. Willy Duron was sinds 2007 lid en sinds 2016 voorzitter van de RvC. Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange verdiensten voor Van Lanschot Kempen.

De volledige agenda en de toelichting daarop is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/ava.

FINANCIËLE AGENDA
26 augustus 2020                Publicatie halfjaarcijfers 2020
29 oktober 2020                 Publicatie trading update derde kwartaal 2020


Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten op een duurzame manier. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Voor meer informatie zie: vanlanschotkempen.com

Disclaimer
Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Bijlage