Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen


Op 29 mei 2020 heeft NV Bekaert SA (“Bekaert”) buiten de beurs in totaal 10 036 eigen aandelen gratis toegekend aan niet-uitvoerende bestuurders van Bekaert als vergoeding voor de uitoefening van de opdracht als voorzitter of lid van de raad van bestuur. Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 856 361 naar 3 846 325.

Bijlage