Meer vraag naar omscholing door Covid-19

Met het maar doordenderen van de coronacrisis zien we de arbeidsmarkt toch zeker fors bewegen. Natuurlijk hebben de sectoren zoals de toeristische sector en horeca forse klappen moeten incasseren. Dit natuurlijk door de stevige Covid-19 maatregelen die veel sectoren stevig aan banden legde. Verder zien we dat veel mensen thuis zijn gaan moeten werken. Dit gaat natuurlijk met horten en stoten maar de consensus lijkt wel dat mensen dit steeds meer accepteren of zelfs op prijs stellen. Dagelijks vervoer naar een werkgever wordt daarom ook steeds minder essentieel hetgeen meer flexibiliteit voor zowel de werkgever als de werknemer oplevert.

Steeds meer flexibiliteit betekent ook dat personeel zich ook soepeler kan gaan heroriënteren op extra opleidingen of zelfs omscholingen. Tegenwoordig worden ook steeds meer opleidingen grotendeels ook online aangeboden. Er lijkt dus meer een gelijk speelveld te worden gecreëerd voor de werkzoekenden die zich willen laten omscholen en ver buiten de randstad wonen ten opzichte de werkzoekenden die al in de randstad wonen.

Een goed voorbeeld van een populaire opleiding is de SPD opleiding. Dit vooral doordat door de automatisering er steeds minder vraag is naar invoer en juist meer vraag naar hoogwaardige financiële professionals. De SPD Bedrijfsadministratie incl. MBA is gericht op de bedrijfsadministrateurs en beginnende accountants die zich op HBO-niveau verder willen ontwikkelen tot specialist in financiële informatievoorziening. Via deze opleiding kun je een stevige basis leggen om daarna via een post HBO of Masteropleiding door te groeien naar de functie van Financial of Business Controller.

Een andere populaire opleiding is de PDB opleiding (Praktijkdiploma Boekhouden). Deze opleiding duurt negen maanden en inschrijving hiervoor is nog steeds mogelijk. Deze opleiding kunt u ook online volgen via de virtual classroom of via e-learning met switchgarantie. Dit is niet hetzelfde als e-learning want bij een virtual classroom is er ook echte interactie met collega studenten en docenten. Markus Verbeek Praehep (MVP.nl) is een aanbieder van een breed scala aan opleidingen. MVP is al ruim 120 jaar een autoriteit als opleider op het gebied van opleidingen zoals finance, accountancy, fiscale opleidingen en opleidingen voor de payroll professional. MVP is actief op meer dan 30 leslocaties verspreid over heel Nederland waar erkende MBO-, HBO en diverse vakopleidingen worden verzorgd. Dankzij de ervaren docenten en een praktijkgerichte opleidingsmethodiek leidt MVP op voor de professionele financial van nu en van de toekomst.