Participatiemelding van Blackrock Inc.

Participatiemelding van Blackrock Inc.

Brussel, 20 juli 2020 om 08.30 uur (CEST) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) een transparantiemelding naar Solvay gestuurd om aan te geven dat de drempel van 3% is overschreden. Hier is een samenvatting van de beweging:

Datum van drempeloverschrijdingStemrechten na de transactieAan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
14 juli 20202,77%0,20%3,07%

De kennisgeving van 15 juli 2020 bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: BlackRock. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.)
  • Datum van drempeloverschrijding: 14 juli 2020
  • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% opwaarts
  • Noemer: 105 876 416
  • Toegevoegde informatie: de informatieverplichting ontstond doordat stemrechten verbonden aan aandelen voor BlackRock, Inc.  boven de 3% steeg

De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waardoor het bedrijf feitelijk wordt aangehouden, is beschikbaar in de bijlage.
De verklaringen zijn ook beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van Solvay: https://www.solvay.com/en/investors/corporate-governance/transparency-declarations/all-transparency-declarations

 

Bijlages