Tweede kwartaal 2020: resultaten naar verwachting aanzienlijk beïnvloed door de coronapandemie

Zoals verwacht werden Covestro's bedrijfsresultaten in het tweede kwartaal aanzienlijk beïnvloed door de verdere verspreiding van de coronapandemie in Europa en Noord-Amerika. De kernvolumes daalden van april tot juni met 22,7% (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar) omdat er door de pandemie een grote daling in vraag was vanuit alle belangrijke klantensectoren. Covestro zag de sterkste impact op volumes in april. Daarna volgde een verbetering vanaf midden mei. De omzet van de Groep daalde dienovereenkomstig met 32,9% tot ongeveer 2,2 miljard euro (3,2 miljard euro vorig jaar). De omzet in de regio's EMLA en NAFTA daalde sterker dan in de APAC-regio, voornamelijk als gevolg van het latere effect van de coronapandemie.

Zoals medegedeeld in de ad-hoc verklaring over de voorlopige belangrijkste financiële resultaten op 9 juli 2020, bedroeg de EBITDA van de Groep 125 miljoen euro (-72,8%). Het lag daarmee op het moment van publicatie boven de marktverwachtingen voor het tweede kwartaal van 2020. Dat is met name te danken aan een versneld herstel van de vraag, vooral in het segment polycarbonaten in juni. De nettowinst voor het tweede kwartaal bedroeg -52 miljoen euro (189 miljoen euro vorig jaar). In tegenstelling tot de daling van de nettowinst, steeg de vrije operationele kasstroom (FOCF) naar 24 miljoen euro (-55 miljoen euro vorig jaar) als gevolg van een strikt liquiditeitsbeheer.

“Zoals verwacht, had de wereldwijde coronapandemie een aanzienlijke invloed op onze resultaten in het tweede kwartaal," aldus Markus Steilemann, CEO van Covestro. "We hebben tijdig de juiste maatregelen genomen om onze werknemers te beschermen, de productie- en toeleveringsketens in stand te houden en een continue bevoorrading van onze klanten te garanderen. Dat is ons tot nu toe goed gelukt en we zullen Covestro resoluut door deze crisis heen blijven loodsen".

Het bedrijf bevestigde de financiële vooruitzichten voor het hele jaar die het in april had herzien. De onzekerheden die verbonden zijn aan de gevolgen van de coronapandemie voor de economische ontwikkeling blijven echter groot.

Consequent crisisbeheer en versterking van de liquiditeitspositie

De onderneming heeft in het tweede kwartaal ook verdere financieringsmaatregelen genomen om haar liquiditeitspositie duurzaam te versterken. Covestro plaatste op 5 juni 2020 Eurobonds met een totaal volume van 1,0 miljard euro op de kapitaalmarkten. De obligaties vervallen in februari 2026 en juni 2030 en betalen een coupon van respectievelijk 0,875% en 1,375%. De vraag van beleggers was uitzonderlijk hoog, de orderportefeuille is meer dan 10 keer overtroffen.

"Hoewel Covid-19 een aanzienlijke impact heeft op onze bedrijfsprestaties, is het effect van onze consequente acties nu al merkbaar,” aldus Thomas Toepfer, CFO en directeur arbeidsrelaties van Covestro. "2020 blijft een uitzonderlijk jaar en de verdere ontwikkeling is nog steeds niet volledig te voorzien. Dat is nog een reden waarom we onze duidelijke koers behouden, met de focus op efficiëntie, kostenbewustzijn en het veiligstellen van onze liquiditeitspositie".

Gezien de uitzonderlijke situatie leveren ook de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het personeel van Covestro een gezamenlijke solidariteitsbijdrage om de veerkracht van de onderneming in de huidige omstandigheden te vergroten. Voor de Duitse bedrijven van Covestro hebben de Raad van Bestuur en de werknemersvertegenwoordigers besloten een model te implementeren om de werktijd en de salariëring voor alle werknemers te reduceren voor eind november 2020. Alle bedrijven van de Covestro-groep buiten Duitsland implementeren momenteel vergelijkbare, land-specifieke kostenbesparende maatregelen.

Nieuwe bedrijfsvisie: versnelde oriëntatie op een circulaire economie

Covestro presenteerde haar nieuwe langetermijnvisie in mei 2020. Het bedrijf wil de volledige productie, de product- en oplossingenportfolio en op de lange termijn alle takken volledig in lijn brengen met het circulaire concept. Het strategische programma, dat al in 2019 werd gelanceerd, heeft als doel de circulariteit in alle domeinen van het bedrijf te verankeren door middel van een holistische aanpak. Het wordt nu met succes geïmplementeerd en ondersteund met concrete en meetbare doelstellingen. Het richt zich in het bijzonder op de vier punten: alternatieve grondstoffen, innovatieve recycling, gezamenlijke oplossingen en hernieuwbare energie.

Alle segmenten zien een omzetdaling als gevolg van het coronavirus

Het segment polyurethanen zag als gevolg van de coronapandemie, in het tweede kwartaal van 2020 de kernvolumes met 25,9% aanzienlijk dalen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar (vorig jaar: 0,7%), een trend die alle belangrijke klantenindustrieën heeft beïnvloed. De omzet daalde met 38,7% tot 913 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een daling van de totale verkochte volumes en lagere gemiddelde verkoopprijzen. De dalende volumes en lagere marges resulteerden in een EBITDA van -24 miljoen euro (vorig jaar: 172 miljoen euro vorig jaar).

In het tweede kwartaal van 2020 daalden de kernvolumes in het segment polycarbonaten met 14,4% ten opzichte van het hetzelfde kwartaal vorig jaar (vorig jaar: 4,4%). De verminderde volumes als gevolg van aanzienlijke dalingen in vraag van de auto-industrie en transportsector werden opgevangen door een kleinere daling van de volumes uit de elektriciteits-, elektronica- en huishoudapparatenindustrie en door een volumegroei in de bouwsector. De omzet daalde tot 648 miljoen euro (-27,8%) als gevolg van een daling van de totale verkochte volumes en lagere gemiddelde verkoopprijzen. De EBITDA daalde bijgevolg met 37,7% tot 96 miljoen euro.

De kernvolumes in het segment coatings, kleefstoffen en specialiteiten (CAS) lagen 25,3% lager ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (-4,7%). De coronapandemie resulteerde in een veel zwakkere vraag in belangrijke klantensectoren, een trend die zich vooral uitte in een daling van de volumes in de automobiel- en transportsector. De omzet daalde met 28,7% tot 443 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een daling van de totale verkochte volumes en lagere gemiddelde verkoopprijzen. De EBITDA daalde met 60,0% tot 60 miljoen euro als gevolg van lagere volumes en marges.

Eerste helft van 2020 gekenmerkt door het coronavirus

Zoals verwacht werden de cijfers in de eerste helft van 2020 aanzienlijk beïnvloed door de effecten van de coronapandemie. De kernvolumes daalden met 13,6% en de omzet van de Groep daalde met 22,7% tot ongeveer 4,9 miljard euro (6,4 miljard euro vorig jaar). Dat is vooral toe te schrijven aan de lagere totale volumes en een daling van het niveau van de verkoopprijzen. De EBITDA daalde daardoor met 57,9% tot 379 miljoen euro, terwijl de nettowinst -32 miljoen euro bedroeg (368 miljoen euro vorig jaar). De vrije operationele kasstroom (FOCF) daalde in de eerste helft van 2020 naar -225 miljoen euro (-100 miljoen euro vorig jaar).