Bekaert: resultaten eerste jaarhelft 2020

Bekaert countert significante impact van Covid-19 met doeltreffende maatregelen en prestatieverbeteringen

Veilige werkomstandigheden ● sterke kasstromen en liquiditeit ● solide uEBIT-marge in verstoorde markten

Het winstherstel van Staaldraadtoepassingen en Bridon-Bekaert Ropes Group en de doeltreffendheid van de geïmplementeerde acties temperen de impact van Covid-19 op de Rubberversterkingsbusiness.

Kerncijfers eerste jaarhelft 2020

• Geconsolideerde omzet van € 1 770 miljoen (-20%) en gezamenlijke omzet van € 2 065 miljoen (-21% lager dan 1H 2019)
• Onderliggende EBIT van € 92 miljoen met een solide marge op omzet van 5,2% vergeleken met 5,7% in 1H 2019
• Onderliggende EBITDA van € 194 miljoen aan een hogere marge (11,0%) dan in 1H vorig jaar (10,8%)
• Een daling van het werkkapitaal met € -236 miljoen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, ondanks verminderd gebruik van factoring
• Positieve cashflowgeneratie: de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 111 miljoen (tegenover € 134 miljoen)
• Zeer sterke liquiditeit: € 834 miljoen cash onmiddellijk ter beschikking, een verdubbeling van het niveau per 30 juni 2019
• Nettoschuld van € 955 miljoen, bijna € -300 miljoen minder dan € 1 253 miljoen op 30 juni 2019, en een verdere daling (€ -22 miljoen) tegenover jaareinde 2019. Dit resulteerde in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 2,5, een daling ten opzichte van 2,6 op 30 juni vorig jaar.

Marktontwikkelingen en prioriteiten

Marktontwikkelingen in de eerste helft van 2020

De vraag van banden- en automobielmarkten werd aanvankelijk in China en later in de rest van de wereld hard getroffen door de impact van de Covid-19-pandemie. De wereldwijde vraag naar banden daalde gemiddeld met -40% in het tweede kwartaal, maar toonde tekenen van herstel aan het einde van de periode.

De activiteit in bouwmarkten werd in het tweede kwartaal geremd door lockdowns in de meeste regio’s, behalve in China waar stimulusprogramma’s een boost gaven aan infrastructuurinvesteringen.

De vraag vanuit landbouw-, nutsvoorzienings- en mijnbouwmarkten bleef sterk doorheen de eerste helft van 2020 aangezien deze sectoren – algemeen beschouwd als ‘essentiële industrieën’ – minder impact leken te ondervinden van de Covid-19-pandemie.

Bekaerts prioriteiten in de eerste helft van 2020

Veiligheid en gezondheid van onze medewerkers: we hebben proactief acties genomen om smart working te promoten in alle domeinen van onze business en om strikte discipline af te dwingen op het gebied van beschermende maatregelen. De veiligheid van onze medewerkers en hun families was onze eerste prioriteit.

Klantgerichtheid: we hebben onze klanten kunnen blijven bevoorraden tijdens de eerste helft van 2020 zodat hun business niet leed onder toeleveringsonderbrekingen. We bleven in nauw contact met onze klanten zodat we hun huidige en toekomstige noden begrijpen en ondersteunden hen op elke mogelijke manier.

Beheersen van liquiditeit en kosten om de impact van de pandemie op onze business zo veel mogelijk te beperken. We oefenden strikte controle uit op het werkkapitaal, de investeringsuitgaven en de schulden, en we implementeerden maatregelen om een deel van de vaste kosten variabel te maken en de kostenstructuur te verlichten.

Focus en doeltreffendheid van onze acties

• We coördineerden en verplichtten strikte maatregelen over de hele wereld om het infectierisico te vermijden op onze sites en om bewustwording te creëren op en buiten de werkplek. Desondanks werden we tijdens het tweede kwartaal met een aantal Covid-19-infecties geconfronteerd, in het bijzonder in Latijns-Amerika.

• Business Unit-performantie:
     - De business units Staaldraadtoepassingen en Bridon-Bekaert Ropes Group versnelden de implementatie van winstherstelmaatregelen en slaagden erin om hun businessmix substantieel te verbeteren en een solide ommekeer in winstgevendheid en cashgeneratie te bewerkstelligen.
     - De business unit Specialty Businesses verbeterde verder haar sterke margeniveaus dankzij doorgedreven kostenbesparingen en een verbeterde productmix in bouwproducten.
     - De business unit Rubberversterking implementeerde uitgebreide maatregelen om de onvermijdelijke marge-impact vloeiend uit de -43% omzetdaling in het tweede kwartaal – veroorzaakt door de crisis in de banden- en automobielindustrie – gedeeltelijk op te vangen.

• Het werkkapitaal bleef strikt onder controle met beduidend lagere voorraden, beter afgestemde betalingstermijnen, en succesvolle acties om uitstaande vorderingen te innen. Het totale werkkapitaal bedroeg € 720 miljoen op 30 juni 2020, een daling van € -236 miljoen tegenover dezelfde periode vorig jaar, ondanks een verminderd gebruik van factoring van € -32 miljoen.

Investeringsuitgaven waren beperkt tot noodzakelijke projecten en bedroegen € 37 miljoen (materiële vaste activa) tegenover € 48 miljoen in de eerste helft van vorig jaar.

De acties ondernomen in de voorbije 12 maanden hebben hun doeltreffendheid bewezen in het verhogen van de veerkracht van Bekaert. Ondanks de substantiële vraagdaling (-30% daling van de vraag in het tweede kwartaal en -20% in de hele eerste jaarhelft) hebben we een solide onderliggende EBIT-marge op omzet van 5,2% neergezet, tegenover 5,7% in de eerste helft van vorig jaar.

Winstherstelacties hebben de rentabiliteit van Staaldraadtoepassingen en Bridon-Bekaert Ropes Group versterkt. Hun robuuste prestatieverbetering heeft de ernstige impact van de crisis op de Rubberversterkingsbusiness gedeeltelijk gecompenseerd.

Vooruitzichten

De Covid-19-pandemie heeft onze business substantieel geraakt in de eerste jaarhelft. Momenteel zijn alle Bekaert-fabrieken wereldwijd volledig of gedeeltelijk operationeel.

We voorzien een geleidelijk herstel in de bandenmarkten in de rest van het jaar. De vraagontwikkeling in andere markten is moeilijker te voorspellen in het heersende economische klimaat.

We zullen mitigerende acties en andere verbeteringsmaatregelen blijven implementeren en we verwachten een blijvende impact van de geboekte vooruitgang in het versterken van onze veerkracht.

De huidige evoluties en een mogelijke tweede golf van de Covid-19-pandemie creëren een hoge en aanhoudende onzekerheid. In deze context is het zicht op de volledige jaarimpact in onze markten en op onze business beperkt.

Bijlage