Banimmo: Resultaten van het eerste halfjaar van het boekjaar 2020

Highlights eerste halfjaar 2020:

  • Geen COVID-19 impact op de huurinkomsten, beperkte impact op de planning van de werven in uitvoering;
  • Verkoop aan Belfius Insurance van 100% van de aandelen van MC2 Development SA, de vennootschap die momenteel het nieuwe activiteitencentrum voor ING in Louvain-la-Neuve aan het optrekken is. De overdracht van de aandelen zal plaatsvinden na het intrekken van ING en de eerste huurbetaling, voorzien in december 2021.
  • Obligatielening ten bedrage van € 43,8 miljoen afgelost op 19 februari 2020, deels met eigen middelen voortkomende uit de verkoop van SAS Golf Hotel de Chantilly, en deels met een financiering door Patronale Life;
  • Afname van de schuld tot € 53,3 miljoen met een LTV-ratio van 43,3%;
  • De bezettingsgraad van de gebouwenportefeuille op 30 juni 2020 bedraagt 83,74%, een daling met 7,8% ten opzichte van 31 december 2019. Dit is ten gevolge van het vertrek van Unilever uit het gebouw NETWORKS Forest (voorheen Diamond Building).
  • De huurinkomsten bedragen € 1,9 miljoen, een kleine stijging ten opzichte van € 1,8 miljoen op 30 juni 2019;
  • Het geconsolideerd nettoresultaat (IFRS) van het eerste halfjaar van 2020 laat een verlies zien van € 2,18 miljoen, tegenover een verlies van € 3,14 miljoen op 30 juni 2019;
  • Op 30 juni 2020 bedroeg de waarde van de vastgoedportefeuille € 87,49 miljoen, op een balanstotaal van € 117,7 miljoen;
  • Het Boekhoudkundig Nettoactief per aandeel bedraagt € 3,87 op 30 juni 2020;
  • In het tweede halfjaar van 2020 gaat de commercialisatie van NETWORKS Gent en NETWORKS NØR verder.

Voor meer informatie, contacteer:

Banimmo NV                 Laurent Calonne                        Werner Van Walle
Bischoffsheim 33            CEO                                          Voorzitter van de raad van bestuur
B-1000 Brussel               laurent.calonne@banimmo.be    Werner.VanWalle@patronale-life.be
T +32 2 710 53 11
                        

Dit persbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.banimmo.be

Over Banimmo
Banimmo positioneert zich als een belangrijke speler voor het omvormen van tertiaire vastgoedactiva alsook voor de bouw van build-to-suit gebouwen die beantwoorden aan de vereisten en strikte criteria van investeerders voor eigen gebruik en huurders.
De huidige vastgoedportefeuille omvat ongeveer 38.500 m² aan ontwikkelde oppervlakten en een reserve van ca. 281.000 m² aan ontwikkelingspotentieel. 

Bijlage