Nyrstar: Bekendmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten - Nieuwe noemer

Gereglementeerde Informatie

24 november 2017 om 18u00 CET

Overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, kondigt Nyrstar NV (de "Vennootschap") vandaag aan dat, ingevolge de uitgifte van 15.384.616 nieuwe aandelen in het kader van de private plaatsing uitgevoerd op 14 november 2017, de staat van het maatschappelijk kapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van Nyrstar op 24 november 2017 als volgt kan worden samengevat:

  • Totaal uitstaand maatschappelijk kapitaal: EUR 113.262.734,08
  • Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 109.033.545
  • Totaal uitstaande stemrechten (noemer): 109.033.545
  • Totaal uitstaande converteerbare obligaties: 4,25% niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2018 voor een totale hoofdsom van EUR 29 miljoen (de "2018 Converteerbare Obligaties"), en 5,00% niet-gesubordineerde gegarandeerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2022 voor een totale hoofdsom van EUR 115 miljoen (de "2022 Converteerbare Obligaties")
  • Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven: maximaal 13.544.984 nieuwe aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stemrecht) kunnen worden uitgegeven bij de conversie van (a) alle uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties aan hun huidige conversieprijs van EUR 21,28 per aandeel, en (b) alle uitstaande 2022 Converteerbare Obligaties aan hun huidige conversieprijs van EUR 9,44 per aandeel. De conversieprijzen van de 2018 Converteerbare Obligaties en 2022 Converteerbare Obligaties zijn onderhevig aan aanpassingen.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:
Anthony Simms        Group Manager Investor Relations           T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Group Manager Corporate Communications             T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77d1a690-06fb-47e0-a15d-0cc33675b88f