Ageas kondigt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Ageas kondigt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Ageas SA/NV organiseert op donderdag 22 oktober 2020 om 10u30 een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders. De vergadering zal plaatsvinden in het Nationaal Theater, Emile Jacqmainlaan 111-115 te 1000 Brussel. Geregistreerde aandeelhouders wordt ook de mogelijkheid geboden de vergadering virtueel te volgen via een webcast. Gezien de huidige Covid-19 context en de hieraan verbonden maatregelen moedigt Ageas zijn aandeelhouders aan om gebruik te maken van de aangeboden webcast en dus de vergadering niet fysiek bij te wonen.

Aandeelhouders kunnen zich registreren, stemmen en vragen stellen als zij op de registratiedatum houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij hun intentie hebben aangegeven om hun stemrecht uit te oefenen en vragen te stellen, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergadering aanhouden.

Aandeelhouders die de vergadering persoonlijk wensen bij te wonen dienen hun intenties uiterlijk op 16 oktober 2020 kenbaar te maken door hun instructies mee te delen aan de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling, al naargelang het geval.

De stemformulieren en de volmachten waarmee aandeelhouders hun steminstructies kunnen doorgeven, moeten uiterlijk op 16 oktober 2020 in het bezit zijn van de vennootschap. Aandeelhouders die de vergadering volgen via webcast zullen niet kunnen stemmen tijdens de uitzending noch rechtsreeks vragen kunnen stellen.

Het stemformulier en het model van volmacht zijn beschikbaar op de website van Ageas, www.ageas.com evenals de oproeping, samen met de agenda met als punten

  • de vaststelling van een tussentijds brutodividend voor het boekjaar 2019,
  • de benoeming van de heer Hans De Cuyper als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap1,
  • de basisvergoeding van de CEO van Ageas,
  • de transitievergoeding van de heer Jozef De Mey.

De registratiedatum is 8 oktober 2020 om middernacht (CET).

Vragen over deze vergadering kunnen worden gemaild naar general.meeting@ageas.com.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen ruim EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).

1 Onder voorbehoud van de goedkeuring ‘Fit & Proper’ door de Nationale Bank van BelgiëBijlage