Jyseleca®  (filgotinib) goedgekeurd in Japan voor de behandeling van reumatoïde artritis

 Filgotinib laat duurzame werkzaamheid en een consistent veiligheidsprofiel zien tot 52 weken in klinische studies

Mechelen, België; 25 september 2020, 08.00 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) meldt dat samenwerkingspartner Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) en Eisai Co., Ltd. (Tokyo, Japan) vandaag aankondigden dat het Japanse Ministerie van Volksgezondheid, Werk en Welzijn, Gilead Sciences K.K. (Tokyo, Japan) goedkeuring heeft gegeven voor Jyseleca® (filgotinib 200mg en 100mg tabletten), een eenmaal daagse, orale JAK1 remmer voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA) bij patiënten die eerder onvoldoende hebben gereageerd op conventionele behandelingen, met inbegrip van het voorkomen van structurele gewrichtsschade.

Gilead Sciences is de houder van de handelsvergunning van Jyseleca in Japan en is verantwoordelijk voor de productlevering van Jyseleca in Japan, terwijl Esai verantwoordelijk is voor de distributie van Jyseleca in RA in Japan. De firma’s zullen het geneesmiddel samen commercializeren om het beschikbaar te maken voor artsen en patiënten in Japan.

Het volledige Gilead Sciences persbericht kan nagelezen worden op www.gilead.com.

Gilead Sciences ontwikkelt Jyseleca in samenwerking met Galapagos. Wereldwijd lopen er studies om de potentiële rol van Jyseleca in een aantal verschillende ziekten te onderzoeken, waaronder de eerder gemelde fase 3 SELECTION-studie in colitis ulcerosa.

Over Galapagos
Galapagos ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma's tot en met fase 3-studies in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Galapagos Contacten

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Global Head of Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Anna Gibbins
Senior Director Therapeutic Areas Communications
+44 7717 801900
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de inherente risico’s die gepaard gaan met klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling, concurrentiële ontwikkelingen en goedkeuringsvereisten van toezichthouders, met inbegrip van het risico dat data die voortkomen uit de lopende en geplande klinische onderzoeksprogramma’s met filgotinib de registratie of verdere ontwikkeling niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen, de timing of waarschijnlijkheid van goedkeuring van de handelsvergunning voor filgotinib door bijkomende regelgevende instanties waar deze regelgevende instanties bijkomende studies vereisen, Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, met inbegrip van haar samenwerking met Gilead Sciences voor filgotinib, de onzekerheid betreffende inschattingen van het commercieel potentieel van filgotinib, en de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten, zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.

Filgotinib laat duurzame werkzaamheid en een consistent veiligheidsprofiel zien tot 52 weken in klinische studies

 

Mechelen, België; 25 september 2020, 07.30 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) meldt dat samenwerkingspartner Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) en Eisai Co., Ltd. (Tokyo, Japan) vandaag aankondigden dat het Japanse Ministerie van Volksgezondheid, Werk en Welzijn Gilead Sciences K.K. (Tokyo, Japan) goedkeuring heeft gegeven voor Jyseleca (filgotinib 200mg en 100mg tabletten), een eenmaal daagse, orale JAK1 inhibitor voor de behandeling van rheumatoïde arthritis (RA) bij patiënten die eerder onvoldoende hebben gereageerd op conventionele behandelingen, met inbegrip van het voorkomen van structurele gewrichtsschade.

Gilead Sciences Japan is de houder van de handelsvergunning van Jyseleca in Japan en is verantwoordelijk voor de productlevering van Jyseleca in Japan, terwijl Eisai verantwoordelijk is voor de distributie van Jyseleca in RA in Japan. De firma’s zullen het geneesmiddel samen commercialiseren om het beschikbaar te maken voor artsen en patiënten in Japan.

Het volledige Gilead Sciences persbericht kan nagelezen worden op www.gilead.com.

Gilead Sciences ontwikkelt Jyseleca in samenwerking met Galapagos. Wereldwijd lopen er studies om de potentiële rol van Jyseleca in een aantal verschillende ziekten te onderzoeken, waaronder de eerder gemelde Phase 3 SELECTION studie in colitis ulcerosa.

Over Galapagos
Galapagos ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma's tot en met fase 3-studies in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.


Galapagos Contacts

Investors:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Global Head of Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Anna Gibbins
Senior Director Therapeutic Areas Communications
+44 7717 801900
communications@glpg.com

Jyseleca® en Gilead Sciences zijn handelsmerken van Gilead Sciences, Inc. of haar aanverwante bedrijven.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de inherente risico’s die gepaard gaan met klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling, concurrentiële ontwikkelingen en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip het risico dat data die voortkomen uit de lopende en geplande klinische onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), wanneer of de waarschijnlijkheid dat additionele regelgevende instanties de handelsvergunning voor filgotinib zouden goedkeuren dan wel of de regelgevende instanties bijkomende studies zouden vereisen, Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerking voor filgotinib met Gilead Sciences), de onzekerheid betreffende het inschatten van het commercieel potentieel van filgotinib, en de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten, zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.


 

Bijlage