Umicore - Vervreemding van eigen aandelen

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.

In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 17/01/2021 – 22/01/2021:

Datum en tijdstip van vervreemdingIncentive Stock Option PlanAantal vervreemde aandelenUitoefenprijs (€)
17/01/2021 16:00ISOP 20142.50016,143
18/01/2021 13:30ISOP 20141.00016,143
18/01/2021 13:50ISOP 20143.75016,143
18/01/2021 14:04ISOP 201525019,502
18/01/2021 15:34ISOP 20171.00025,500
18/01/2021 16:40ISOP 201650016,632
18/01/2021 16:40ISOP 201550017,289
18/01/2021 17:11ISOP 20172.00025,500
19/01/2021 9:00ISOP 201575017,289
19/01/2021 9:01ISOP 20171.00025,500
19/01/2021 9:01ISOP 20155.00017,289
19/01/2021 9:02ISOP 20171.00025,500
19/01/2021 9:47ISOP 20173.50025,500
19/01/2021 14:39ISOP 201575019,502
19/01/2021 15:52ISOP 20172.50025,500
20/01/2021 9:45ISOP 20171.00025,500
20/01/2021 10:13ISOP 20171.00025,500
20/01/2021 10:15ISOP 20165.00016,632
20/01/2021 12:22ISOP 20161.00016,632
20/01/2021 12:26ISOP 20141.00016,143
20/01/2021 17:22ISOP 20151.25017,289
21/01/2021 9:13ISOP 201650016,632
21/01/2021 9:13ISOP 201550017,289
21/01/2021 9:29ISOP 20171.00025,500
21/01/2021 9:29ISOP 201560017,289
21/01/2021 10:39ISOP 20153.00017,289
21/01/2021 10:45ISOP 20141.00016,143
21/01/2021 10:45ISOP 20172.00025,500
21/01/2021 10:52ISOP 20165.00016,632
21/01/2021 15:04ISOP 20172.50025,500
21/01/2021 16:19ISOP 20161.25016,632
21/01/2021 16:45ISOP 20154.00017,289

Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.

Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe     +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck  +32 2 227 74 34                                      aurelie.bultynck@umicore.com