Umicore - Vervreemding van eigen aandelen

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.

In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 11/02/2021 – 19/02/2021:

Datum en tijdstip van vervreemdingIncentive Stock Option PlanAantal vervreemde aandelenUitoefenprijs (€)
11/02/2021 0:00Gratis toekenning  van aandelen aan de leden van de directieraad52.0000,000
15/02/2021 10:46ISOP 201550017,289
15/02/2021 10:46ISOP 201710.00025,500
15/02/2021 13:57ISOP 201529.82517,289
15/02/2021 14:53ISOP 201715.00025,500
15/02/2021 15:00ISOP 20155.00017,289
15/02/2021 15:03ISOP 201615.00016,632
15/02/2021 15:54ISOP 20154.00017,289
16/02/2021 9:06ISOP 20153.00017,289
17/02/2021 15:32ISOP 20157.00017,289
17/02/2021 15:40ISOP 20167.00016,632

Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.


Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene +32 2 227 78 38                                 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com