Umicore - Vervreemding van eigen aandelen

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.

In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 22/02/2021 – 26/02/2021:

Datum en tijdstip van vervreemding Incentive Stock Option Plan Aantal vervreemde aandelen Uitoefenprijs (€)
24/02/2021 13:20 ISOP 2015 500 17,289
24/02/2021 13:20 ISOP 2015 3.000 17,289
24/02/2021 13:26 ISOP 2015 1.000 17,289
25/02/2021 17:03 ISOP 2016 2.500 16,632

Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.


Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene         +32 2 227 78 38                                 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe             +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck          +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com