Umicore - Oproep tot gewone en bijzondere algemene vergaderingen

Umicore nodigt haar aandeelhouders uit voor de gewone en bijzondere algemene vergaderingen van aandeelhouders die zullen plaatsvinden op donderdag 29 april 2021 om 17:00, op de maatschappelijke zetel van Umicore , Broekstraat 31 in Brussel.

Gezien de huidige COVID-19-pandemie blijft de veiligheid van de aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden Umicore ’s prioriteit. In dat kader, en rekening houdend met de hygiënemaatregelen van de overheden die bijeenkomsten aan banden leggen, zullen de vergaderingen van de aandeelhouders op afstand plaatsvinden, waarbij het niet mogelijk zal zijn om fysiek deel te nemen. Alle aandeelhouders kunnen evenwel deelnemen aan de vergaderingen via een live webcast die Umicore zal uitzenden op haar website (www.umicore.com) of via het platform Lumi AGM+ (https://lumiagm.com/). Aandeelhouders kunnen hun stemrecht digitaal uitoefenen tijdens de live webcast, via briefwisseling of volmacht. Hoewel de webcast live interactie toelaat, worden alle aandeelhouders sterk aangemoedigd om hun vragen schriftelijk over te maken vóór de vergaderingen van de aandeelhouders. Op die manier zijn de antwoorden op de vergaderingen zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Meer informatie over de agenda, toelatingsvoorwaarden en stemmogelijkheden van deze algemene vergaderingen vindt u via onderstaande link :

https://umicore.com/shareholdersmeetings-2021-nl

 

Mededeling van een wijziging in de raad van toezicht

Daarnaast kondigt Umicore een wijziging aan in de samenstelling van de raad van toezicht, die ter goedkeuring zal voorgelegd worden op de gewone vergadering van aandeelhouders.

De raad van toezicht heeft beslist om Birgit Behrendt voor te dragen als nieuw lid van de raad van toezicht, dit ter vervanging van Liat Ben-Zur, die omwille van andere professionele verplichtingen de raad van toezicht wenst te verlaten.

Mevr. Birgit Behrendt, 61 jaar en met Duitse nationaliteit, is op dit moment lid van de raad van toezicht van thyssenkrupp AG, KION Group AG en Ford Werke GmbH. Ze is tevens lid van de directieraad van Infinium Holdings, Inc., lid van de raad van bestuur van Stulz Verwaltungs GmbH en lid van de adviesraad van Hydrogenious LOHC Technologies GmbH.

Mevr. Behrendt startte haar carrière bij Ford Motor Company, waar ze diverse leidinggevende functies betrok in Europa en de VS. In 2004 werd ze vicevoorzitter Purchasing bij Ford of Europe en trad ze toe tot de raad van toezicht van Ford Werke GmbH, alsook tot de raad van toezicht van Ford Getrag Transmission (GFT) GmbH. In 2010 werd ze uitvoerend directeur Global Programs & The Americas Purchasing en in 2013 vicevoorzitter Global Purchasing voor Ford Motor Company. In die rol was ze verantwoordelijk voor het benutten van  de wereldwijde, regionale en lokale schaal om de kosten en operationele efficiëntie in alle regio’s te verbeteren. In 2018 werd ze vicevoorzitter Joint Ventures, Alliances & Commercial Affairs en lid van de raad van bestuur bij Ford Europe GmbH, en sinds 2020 is mevr. Behrendt Venture Partner en afgevaardigde van de raad bij AP Ventures, ‘s werelds grootste risicokapitaalfonds dat zich richt op de waardeketen van waterstof. Mevr. Behrendt heeft een bedrijfsdiploma van de Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in het Duitse Keulen.

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht: “Namens de raad van toezicht wil ik Liat Ben-Zur bedanken voor haar waardevolle bijdrage en unieke perspectieven die ze sinds 2017 heeft toegevoegd aan de raad van toezicht. We zullen haar scherpe inzichten missen en in naam van de raad van toezicht wens ik haar het beste in haar toekomstige activiteiten. Tegelijk verheugt het me Birgit Behrendt voor te dragen voor aanstelling tot de raad van toezicht. Ik vertrouw erop dat haar uitgebreide ervaring en kennis van de autosector zeer waardevol zal blijken en de raad van toezicht verder zal versterken.”


Voor meer informatie

Investeerdersrelaties

Saskia Dheedene +32 2 227 72 21                                 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com

Mediarelaties

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47                                marjolein.scheers@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,2 miljard (omzet van € 20,7 miljard) en heeft 10.800 mensen in dienst.