Oproeping jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 9 april 2021

Oproeping jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur van Fagron NV (de Vennootschap) heeft de eer de houders van aandelen en inschrijvingsrechten uit te nodigen tot het bijwonen van (i) de jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap waartoe de aandeelhouders worden verzocht deel te nemen via audio/video conferentie op maandag 10 mei 2021 om 15.00 uur en, onmiddellijk aansluitend hierop (ii) de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden ten overstaan van notaris Stijn Raes. De oproeping, agenda en andere documenten met betrekking tot de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:
Oproeping jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering