Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Bank of Montreal

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 21 april 2021

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Bank of Montreal

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Bank of Montreal .

Kennisgeving van Bank of Montreal

  • Op 20 april 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Bank of Montreal op 14 april 2021 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
  • Op 14 april 2021 bezit Bank of Montreal in totaal 2.380.366 stemrechten. 2.378.506 stemrechten worden gehouden door BMO Asset Management Limited en 1.860 stemrechten worden gehouden door BMO Asset Management Netherlands B.V.
  • Op basis van de noemer van 72.477.654 (totaal aantal stemrechten), bezit Bank of Montreal op 14 april 2021 3,28% van het totaal aantal stemrechten.
  • Bank of Montreal zal niet langer 2.055.054 stemrechten houden vanaf 10 mei 2021.
  • De kennisgeving van Bank of Montreal en de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.    

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Bank of Montreal