Bekaert: Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten, de houders van obligaties en de houders van converteerbare obligaties worden verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op donderdag 15 juli 2021 om 11.30 uur in de kantoren van de vennootschap, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (België).


Bijlage