ABO-Group Environment kondigt het vertrek van haar CFO aan

Gent, 6 juli 2021, 18:30 CEST – Persbericht / Gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment kondigt het vertrek van haar CFO aan

Johan Reybroeck heeft om persoonlijke redenen beslist om ABO-Group te verlaten en aldus zijn functies als CFO, directielid, vennootschapssecretaris en compliance officer neer te leggen. Om een vlotte overgang te verzekeren zal Johan tot 31 juli 2021 actief blijven binnen de organisatie om aldus de volgende weken stelselmatig zijn functies over te dragen. Finvision, huidige samenwerkingspartner op vlak van consolidatie en IFRS, zal ad interim de taken van CFO invullen totdat een nieuwe CFO aangeworven wordt. Het rekruteringsproces hieromtrent is gaande.

“Johan Reybroeck maakt sinds 2011 deel uit van ABO-Group”, vertelt CEO Frank De Palmenaer. “Gedurende tien jaar heeft Johan zich met veel gedrevenheid ten volle voor ABO-Group geëngageerd. Hij heeft de weg richting beursnotering uitgetekend en er tot op heden mee een succesverhaal van gemaakt.”

“Ik ben heel dankbaar voor de vele jaren waarin ik als CFO heb mogen fungeren binnen een familiale onderneming met een visionaire ondernemer aan het hoofd”, aldus Johan Reybroeck. “Ik ben fier op de gerealiseerde uitbouw in omzet en winstgevendheid. Ik wil dan ook graag het hele bestuur, het finance team, de operationele directies en alle “ABOriginals” bedanken voor de fijne samenwerking gedurende de voorbije jaren. Ik wens hen dan ook alle succes toe op het pad naar 100 miljoen”.  

Over ABO-Group

ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer
CEO ABO-Group Environment nv
frank.depalmenaer@abo-group.eu
T +32 (0)9 242 88 88

Bijlage