Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2021

BEVESTIGING VAN DE WEERBAARHEID VAN DE PORTEFEUILLE, BEHOUD VAN DE STERKE BALANSSTRUCTUUR EN STIJGING VAN BEZOEKERSAANTALLEN, NIETTEGENSTAANDE DE SANITAIRE CONTEXT

  • Behoud van de sterke balansstructuur: stabiele schuldratio op 29,9% per 30 juni 2021 (30,0% per 31 december 2020);
  • Stabiel resultaat uit kernactiviteiten per aandeel op € 2,18 per 30 juni 2021 (€ 2,18 per 30 juni 2020);
  • Stabiliteit van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (- 0,6% ten opzichte van 31 december 2020);
  • Stijging van de EPRA-bezettingsgraad van de winkelcentra van 94,4% per 31 december 2020 tot 96,2% per 30 juni 2021;
  • Betere performance van bezoekersaantallen ten opzichte van de markt;
  • Invorderingspercentage van meer dan 94% tijdens het eerste semester van 2021.

Bijlage