Bekaert: resultaten eerste jaarhelft 2021

 

Resultaten eerste jaarhelft 2021

Bekaert levert superieure prestatie
Hoogste 1H omzet en uEBIT ooit ● uEBIT van € 285 miljoen of 12,4% marge op omzet ● nettoschuldgraad van 0,69


Bekaert behaalde een sterke omzet en forse margegroei tijdens de eerste helft van 2021. Deze prestatie werd neergezet dankzij volumeherstel tot pre-Covid-19-niveaus, een algemeen sterkere businessportfolio, de blijvende impact van de ingevoerde verbeteringsprogramma’s, en een significant prijs- en voorraadwaarderingseffect uit grondstofprijsstijgingen.


Kerncijfers eerste jaarhelft 2021

• Geconsolideerde omzet van € 2 306 miljoen (+33% ) en gezamenlijke omzet van € 2 782 miljoen (+39%2)
• Onderliggende EBIT van € 285 miljoen, of een marge op omzet van 12,4%, hetzij 7,2 ppt hoger dan 1H 2020
• Onderliggende EBITDA van € 376 miljoen, of een marge op omzet van 16,3%, hetzij 5,3 ppt hoger dan 1H 2020
• Onderliggende ROCE van 26,9% vergeleken met 7,7% in 1H 2020
• EPS van € 3,66 per aandeel tegenover € 0,59 vorig jaar
• Werkkapitaal van € 667 miljoen of een gemiddeld werkkapitaal op omzet van 13,0%, beduidend onder het gemiddelde van 1H 2020 (20,1%) en van het boekjaar 2020 (16,4%), ondanks de impact van walsdraadprijsstijgingen
• Solide operationele vrije kasstroom van € 155 miljoen (tegenover € 61 miljoen in 1H 2020) gedreven door de hogere winstgevendheid
• Nettoschuld van € 519 miljoen, of € -436 miljoen minder dan € 955 miljoen op 30 juni 2020, en een verdere daling (€ -85 miljoen) sinds jaareinde 2020. Dit resulteerde in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,69, ver onder 2,46 op 30 juni vorig jaar en 1,26 bij jaareinde 2020.


Focus en doeltreffendheid van onze acties

Onze acties richtten zich op drie domeinen die elk ongeveer een derde bijgedragen hebben tot de onderliggende EBIT-verbetering jaar-op-jaar.
• Volumeherstel tot pre-Covid-19-niveaus dankzij:
  o Het benutten van opportuniteiten van het wereldwijd vraagherstel
  o Het stimuleren van groei door een klant- en marktgerichte strategie en focus
  o Het verzekeren van uitmuntendheid in supply chain-management om de bevoorrading aan klanten wereldwijd te garanderen

• Structurele verbeteringen aan de algemene performantie van Bekaert :
  Stimuleren van verdere prestatieverbeteringen doorheen de Groep, door
  o Product- en businessmixverbeteringen in lijn met onze strategie om de businessportfolio te versterken
  o Prijszettingsdiscipline af te stemmen op de grondstofprijsevoluties
  o Versnelling van onze commerciële en operationele uitmuntendheidsprogramma’s
  o Aanhoudende doeltreffende controle op werkkapitaal en kosten
  Als gevolg van deze verbeteringsacties genereerden alle vier de business units een onderliggende EBIT-marge tussen ~10% en ~17%.

• Opportuniteiten van tijdelijke rugwindeffecten benutten:
  o Positieve non-cash voorraadwaarderingsimpact van grondstofprijsstijgingen
  o Zonder de 1H 2021 voorraadwaarderingsimpact zou de marge op omzet ongeveer 10% bereikt hebben.


Marktontwikkelingen

De vraag vanuit bandenmarkten was globaal zeer sterk in de eerste helft van 2021. In China nam de vraag geleidelijk af in juni 2021 door een verzwakking in exportbusiness voor Chinese bandenfabrikanten als gevolg van het tekort aan containers en door hervormingen in het fiscale beleid. Dit werd deels gecompenseerd door een vraagherstel in Noord-Amerika en een sterke vraagstijging in EMEA en India. De vraag uit OEM-automobielmarkten herstelde, maar haalde nog niet de pre-Covid-19-niveaus door het wereldwijde tekort aan computerchips.

De vraag uit bouw- en infrastructuurmarkten was sterk doorheen de eerste jaarhelft in Latijns-Amerika en nam gestaag toe in de rest van de wereld. Stimulusprogramma’s hebben de vraag bevorderd en de huidige deglobaliseringstrend brengt voordelen als wereldwijde speler met een sterke aanwezigheid op alle continenten.

De vraag uit energie- en nutsvoorzieningsmarkten was sterk met positieve evoluties voor de business van bewapening van flexibele pijpleidingen en bovengrondse stroomkabels, verbeterde orderboeken en het binnenhalen van projecten voor kabels, en opportuniteiten in waterstof- en andere hernieuwbare energiemarkten.

Landbouw-, visserij & marine-, en mijnbouwmarkten bleven solide met goede omzetvolumes voor onze staaldraad- en kabelbusiness. Het globale industriële herstel boostte ook de vraag naar Bekaerts slangenversterkings- en filtratietoepassingen.

2021 vooruitzichten en middellangetermijndoelstellingen

We voorzien een goede vraag in de meeste markten in de tweede helft van het jaar, maar houden rekening met de gebruikelijke seizoeneffecten en blijven voorzichtig voor wat betreft onderbrekingen in de toeleveringsketen en andere uitdagingen die de Covid-19-pandemie met zich meebrengt.

We verwachten dat de positieve voorraadwaarderingsimpact beduidend zal afnemen in de tweede helft door een verwachte stabilisering van de grondstofprijzen vanaf het vierde kwartaal van 2021.

De onderliggende EBIT van de tweede jaarhelft zal daardoor lager zijn dan in de eerste helft van 2021 en wordt ingeschat om het solide niveau van de tweede helft van vorig jaar te evenaren of te overschrijden.

Behoudens onvoorziene omstandigheden verwacht Bekaert voor 2021 een onderliggende EBIT op omzet van 10% of beter neer te zetten en een omzet van ongeveer € 4,6 miljard te behalen.

Boekjaar 2021 Geconsolideerde omzet Onderliggende EBIT-marge Nettoschuld-
graad
Herziene vooruitzichten ~ € 4,6 mld ³ 10% <1,0


Na een doorlichting van ons strategieplan voor de volgende vijf jaar verhogen we ook onze ambities op de middellange termijn (2022-2026) tot een niveau van 9% tot 11% in onderliggende EBIT-marge doorheen de cyclus. Onze ambities om een organische omzetgroei van +3% CAGR te verwezenlijken en een yield van de vrije kasstroom (op nettoresultaat) van ~100% te behalen, blijven ongewijzigd.


 

Bijlage