Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 23 september 2021

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA 

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van BNP Paribas Asset Management SA.

Kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA

  • Op 20 september 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van BNP Paribas Asset Management SA op 15 september 2021 onder de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) terecht is gekomen door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
  • Op 15 september 2021 bezit BNP Paribas Asset Management SA in totaal 2.138.218 stemrechten. 797.160 stemrechten worden gehouden door BNP Paribas Asset Management France SAS , 1.316.702 stemrechten worden gehouden door BNP Paribas Asset Management UK Ltd., en 24.356 stemrechten worden gehouden door BNP Paribas Asset Management Belgium SA.
  • Op basis van de noemer van 72.960.154 (totaal aantal stemrechten), bezit BNP Paribas Asset Management SA op 15 september 2021 2,93% van het totaal aantal stemrechten.
  • BNP Paribas Asset Management France SAS , BNP Paribas Asset Management UK Ltd. en BNP Paribas Asset Management Belgium SA worden gecontroleerd door de moedervennootschap BNP Paribas Asset Management SA. Deze moedervennootschap wordt op haar beurt gecontroleerd door de moedervennootschap BNP Paribas SA, die geniet van een vrijstelling wat betreft de samenvoeging van haar deelnemingen met deze van aan haar verbonden investeringsmaatschappijen conform artikel 21 par. 2 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
  • De kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Karen Berg
Global Investor Relations Manager
Tel. +31 6 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA