Umicore: Transparantieverklaring van Baillie Gifford & Co.

Umicore : Transparantieverklaring van Baillie Gifford & Co.


In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Baillie Gifford & Co onlangs Umicore te kennen gegeven dat zij de statutaire drempel van 10% heeft overschreden voor het totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten).

Samenvatting van alle transacties:

Datum van drempelonderschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
27 september 202129 september 202110,01%0,00%10,01%


Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 29 september 2021
  • Datum van drempelonderschrijding: 27 september 2021
  • Overschreden drempel van directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten: 10%
  • Kennisgeving door: Baillie Gifford & Co.
  • Noemer: 246.400.000 

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene                            +32 2 227 72 21                                 saskia.dheedene@umicore.com 

Eva Behaeghe                                 +32 2 227 70 68                                      eva.behaeghe@umicore.com

 

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 12,7 miljard) en stelt iets minder dan 11.000 mensen in dienst.