DPA Group N.V.: Oproeping buitengewone algemene vergadering 30 november 2021

Oproeping buitengewone algemene vergadering
DPA Group N.V. in liquidatie ('DGNV') roept aandeelhouders op tot bijwoning van de buitengewone vergadering van aandeelhouders (‘BAVA’), te houden op dinsdag 30 november 2021 om 13.00 uur, volledig virtueel in overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De BAVA agenda en de toelichting daarop en het voorstel tot statutenwijziging zijn met ingang van vandaag te vinden op www.dpa.nl.

In verband met het terugtreden van de heer A. van Mameren en mevrouw D.W.J. Theyse als vereffenaars van DGNV is de heer T.C. Koster, een van de partners bij Freeland Groep te Rotterdam, door de raad van commissarissen van DGNV aangewezen als persoon die tijdelijk is belast met het bestuur/vereffening van DGNV als bedoeld in artikel 14 van de statuten van DGNV. Op de aankomende BAVA zal FCA Liquidator B.V., een dochtervennootschap van Freeland Holding B.V., formeel worden voorgedragen voor benoeming tot nieuwe vereffenaar van DGNV.

Voor meer informatie
Voor meer informatie over de in dit persbericht omschreven liquidatie wordt verwezen naar het biedingsbericht van New Horizons Holding B.V. en TBL Investments B.V. van 2 juni 2021, de standpuntbepaling van DGNV van 2 juni 2021, de oproep voor de BAVA van 16 juli 2021 en de persberichten van DGNV van 21 september 2021 en 12 oktober 2021. Deze documenten zijn te vinden op de website www.dpa.nl.

Disclaimer
Dit persbericht bevat mogelijk voorwetenschap zoals bedoeld in de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014).