Ageas rapporteert resultaten voor de eerste negen maanden van 2021

Ageas rapporteert resultaten voor de eerste negen maanden van 2021

 • Voortgezette sterke commerciële prestaties van alle bedrijfsactiviteiten
 • Uitstekend operationeel resultaat in zowel Leven als Niet-Leven
 • Goed op weg om de winstverwachtingen voor 2021 en de doelstellingen van Connect21 te halen

 
Nettoresultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep bedroeg EUR 568 miljoen en was te danken aan de uitstekende prestaties in Leven, enigszins afgezwakt door RPN(i).
 • Het nettoresultaat Verzekeringen steeg van EUR 737 miljoen naar EUR 777 miljoen.
 • Het nettoresultaat van Niet-Leven bedroeg EUR 236 miljoen in vergelijking met EUR 311 miljoen vorig jaar.
 • Het nettoresultaat van Leven kwam uit op EUR 541 miljoen in vergelijking met EUR 426 miljoen vorig jaar.
 • Het nettoresultaat van de Groep in het derde kwartaal bedroeg EUR 161 miljoen.
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 11% tot EUR 31 miljard.
 • Het premie-inkomen Leven (tegen 100%) steeg met 9% tot EUR 25 miljard, dankzij solide commerciële prestaties in alle regio's.
 • Het premie-inkomen in Niet-Leven (tegen 100%) steeg aanzienlijk tot EUR 6 miljard, vooral dankzij België en de integratie van Taiping Re.
 • Het premie-inkomen in het derde kwartaal (tegen 100%) steeg met 13% van EUR 7,8 miljard tot EUR 8,8 miljard.
Operationeel
resultaat
 • Uitstekende combined ratio van 95,2%, inclusief de 5% impact veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.
 • De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 96 basispunten en de operationele marge Unit-linked bedroeg 34 basispunten. Beide marges bevinden zich binnen het streefbereik.
Balans
 • Eigen vermogen van EUR 11,5 miljard of EUR 61,79 per aandeel.
 • De Solvency IIageas-ratio Groep bleef sterk op 187%, ruimschoots in lijn met het risicoprofiel en de solvabiliteitsdoelstelling
 • De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 30 september 2021 bedroegen 1,3 miljard EUR.
 • De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting stegen in vergelijking met eind 2020 met 1% tot EUR 74,6 miljard.

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op de website van Ageas .
De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

CEO Hans De Cuyper van Ageas : "De uitstekende prestaties in het derde kwartaal en sinds het begin van het jaar weerspiegelen de kracht van onze Groep. Ook al hebben de verwoestende overstromingen deze zomer in België en het VK geleid tot veel meer claims dan we ooit hebben ontvangen als gevolg van een enkele gebeurtenis, de sterke resultaten van al onze activiteiten hebben de impact ervan gecompenseerd. Dit onderstreept de veerkracht van Ageas die te danken is aan de geografisch spreiding van de activiteiten en de gediversifieerde productportefeuille in Leven, Niet-Leven en Herverzekering. We hebben er bijgevolg alle vertrouwen in dat wij onze winstprognose voor 2021 van EUR 850 tot 950 miljoen zullen verwezenlijken. We zijn bovendien goed op weg om alle doelstellingen van ons strategische plan Connect21 te bereiken en zijn klaar voor de lancering van Impact24, ons nieuwe strategische plan voor 2022-2024.”

Bijlage