Solvay nv zet haar schuldafbouw voort door vervroegde terugbetaling van obligaties met vervaldatum 2022

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, DIENS TERRITORIA EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, HET EILAND WAKE EN DE NOORDELIJKE MARIANA EILANDEN), ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA OF AAN ENIGE AMERIKAANSE PERSOON OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DEZE AANKONDIGING VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN.

Solvay nv zet haar schuldafbouw voort door vervroegde terugbetaling van obligaties met vervaldatum 2022

Brussel, 30 november 2021 --- Solvay NV (de "Emittent") heeft vandaag met succes het overnamebod afgesloten op zijn uitstaande €750 miljoen 1,625% obligaties met vervaldatum 2022, door €372,5 miljoen aan senior schuld over te nemen, wat een nieuwe stap markeert in de sterke schuldafbouw die in 2019 is begonnen.

In het kader van zijn G.R.O.W.-strategie heeft Solvay voorrang gegeven aan het genereren van cash en heeft het sinds januari 2019 operationeel €2,3 miljard gegenereerd, zowel door een betere discipline inzake kapitaalinvesteringen als door een efficiënter beheer van het werkkapitaal. Deze prestatie werd aangevuld met opbrengsten uit desinvesteringen van ongeveer €1 miljard, aangezien stappen werden ondernomen om de portefeuille te verbeteren. Dankzij deze kasstroom kon Solvay aantrekkelijke dividenden blijven betalen, zelfs tijdens de Covid-crisis van 2020, en kon een vermindering van de schulden en pensioenen met €2,4 miljard financieren. Bijkomende stappen zijn gepland om de pensioenen in de komende maanden verder te verlagen met €0,3 miljard.

Karim Hajjar, CFO van Solvay , verklaarde: “Schuldafbouw en verbetering van onze balans maken integraal deel uit van onze strategische routekaart, en deze nieuwe operatie betekent een nieuwe stap voorwaarts voor Solvay . Onze sterke focus op het genereren van cash en op het afbouwen van de schuldhefboom heeft de risico's op de balans van Solvay aanzienlijk verminderd en heeft bijgedragen tot de structurele verbetering van de kasstroomomzetting die sinds 2019 zichtbaar is. In de toekomst zal de focus op het genereren van cash blijven, terwijl we ook gedisciplineerd blijven investeren in onze toekomstige groei.”

Resultaten van het overnamebod tot terugkoop op obligaties in contanten

Volgend op de afsluiting van het overnamebod tot terugkoop op 29 november 2021, heeft de Aanbieder de resultaten gepubliceerd van de terugkooptransactie met betrekking tot de EUR 750.000.000 1.625% obligaties met vervaldatum 2022 (ISIN: BE6282459609) (de "Obligaties").

De Aanbieder kondigt vandaag aan dat deze alle geldig aangeboden Obligaties zal aanvaarden voor een aankoop in contanten voor een totale hoofdsom van EUR 372,500,000.

De details van de resultaten worden verder beschreven in de volgende link.

DISCLAIMER Deze persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in enige jurisdictie waar, of aan enige persoon aan wie of van wie, dit onwettig is. Deze persbericht moet worden gelezen in samenhang met het tender offer memorandum. De verspreiding van deze persbericht en het tender offer memorandum kan in bepaalde rechtsgebieden onderhevig zijn aan wettelijke beperkingen.

 

https://www.bourse.lu/issuer/Solvay/24885

Bijlage