VGP NV: Pan-Europese Expansie en Sterke Positie Duitsland Leiden tot een Absoluut Record in Leasing- en Bouwactiviteit

5 januari 2022, 8:00pm, Antwerpen, België: VGP NV (' VGP ' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit, heeft in 2021 een sterke prestatie van haar ontwikkelings- en verhuuractiviteiten laten zien in alle markten waar de Groep actief is.

De prestaties in 2021 werden gekenmerkt door:

 • €79,7 miljoen ondertekende en vernieuwde huurovereenkomsten (tegenover €45,2 miljoen voor FY20, +76% JoJ), wat de totale geannualiseerde huuropbrengsten op €256,1 miljoen brengt (+38,3% JoJ). Daarnaast werden intentieverklaringen getekend welke circa €30 miljoen aan geannualiseerde huuropbrengsten vertegenwoordigen
  • 1.478.000 m2 in aanbouw - 1,7x het niveau van dec 2020 - goed voor €93,9 miljoen aan extra jaarhuur zodra volledig gebouwd en verhuurd (momenteel 83,8% voorverhuurd)
  • 652.000 m2 nieuwe projecten opgeleverd waarmee de opgeleverde portefeuille is toegenomen tot 3,09 miljoen m2 (99,4% verhuurd)
 • Uitbreiding grondbank stelt toekomstige groei veilig
  • 4,04 miljoen m2 aan nieuwe grond stukken verworven en nog eens 3,98 miljoen m2 gecommitteerd afhankelijk van vergunningen
  • De totale aangekochte en gecommitteerde grondbank is gegroeid tot 10,94 miljoen m2 (+43,0% JoJ), gelijk aan 5 miljoen m2 toekomstige verhuurbare oppervlakte
 • Start van activiteiten in Frankrijk, Servië en Kroatië en verdere uitbreiding in andere landen van continentaal Europa, waaronder Zweden, Griekenland en Denemarken
 • Lancering van een vierde joint venture met Allianz Real Estate met een investeringscapaciteit van €2,8 miljard, waarvan een eerste closing verwacht wordt in de tweede helft van 2022
 • Sterke kapitaalpositie na voltooiing van de kapitaalverhoging van €300 miljoen op 24 nov 2021
 • De publicatie van de geconsolideerde financiële resultaten voor FY2021 is gepland voor 24 februari. De publicatie van het Jaarverslag 2021 is gepland op 12 april

VGP 's Chief Executive Officer, Jan Van Geet, zei: "Onze operationele prestaties in 2021 werden gestuwd door een sterke toename van de vraag, resulterend in een recordaantal nieuwe huurovereenkomsten: in de loop van één enkel jaar werd een even groot aantal nieuwe huurovereenkomsten ondertekend als wat onze volledige huuropbrengsten vier jaar geleden omvatte - met als belangrijkste drijfveren invoering van nieuwe technologieën en de opkomst van e-commerce."

Jan Van Geet vervolgt: "Dankzij onze groeiende en direct beschikbare grondbank hebben we dit jaar veel iconische, grotendeels volledig voorverhuurde projecten kunnen opstarten - waaronder VGP Park Gießen Am alten Flughafen, Berlin Oberkrämer, Budapest Aerozone en Sevilla Dos Hermanas, en hebben we de bouwwerkzaamheden in veel bestaande parken, waaronder in Bratislava, Magdeburg en Nijmegen, aanzienlijk uitgebreid. Tegelijkertijd hebben wij evenzo belangrijke investeringen kunnen doen in grondstukken en herontwikkelingsmogelijkheden die de toekomstperspectieven van onze Groep zullen versterken, via 32 grondaankopen in de loop van 2021, en 41 toegezegde grondpercelen. Dankzij de succesvolle kapitaalverhoging in november en de nieuwe joint venture met Allianz die vorige week werd aangekondigd, zijn we klaar om nog meer van dergelijke uitgelezen kansen aan te grijpen en kijken we met vertrouwen naar 2022."

Jan Van Geet voegde daaraan toe: "Vorig jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op onze duurzaamheidsagenda: we hebben onze bouwnormen en rapportagestandaarden verder verbeterd, werken we aan verschillende DGNB Klima Positive pilot-projecten, zijn alle VGP-kantoren overgeschakeld op groene energie en onze stichting heeft toegezegd 30 projecten rond milieu, sociale betrokkenheid en behoud van cultureel erfgoed te ondersteunen.”

Jan Van Geet besluit: “Ik wil eindigen met het bedanken van onze collega's en partners. Het contrast tussen de ontberingen voor al diegenen die nog steeds getroffen worden door COVID-19 en het zeer hoge niveau van de klantgestuurde-vraag naar logistiek creëerde een uitdagende en complexe omgeving voor ons allemaal bij VGP. Ik ben alle leden van de VGP-familie dan ook veel dank verschuldigd."

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Aanhoudend sterke leasing activiteiten

 • Getekende en vernieuwde huuropbrengsten van € 79,7 miljoen door 1.313.000 m² nieuwe getekende huurovereenkomsten (overeenkomend met € 74,6 miljoen nieuwe huuropbrengsten op jaarbasis), in combinatie met 102.000 m² vernieuwde huurovereenkomsten (overeenkomend met € 5,1 miljoen aan huuropbrengsten op jaarbasis)
 • Duitsland droeg bij aan de helft van de nieuwe huurovereenkomsten (€ 37,3 miljoen; 50%), terwijl de rest geografisch goed gespreid was over de markten waarin VGP actief is: Tsjechië € 10,2 miljoen (14%), Spanje € 5,4 miljoen (7%), Hongarije € 4,2 miljoen (6%), Roemenië € 3,5 miljoen (5%), Italië € 3,3 miljoen (4%), Oostenrijk € 3,2 miljoen (4%), Portugal € 2,4 miljoen (3%), Slowakije € 2,1 miljoen (3%), Letland € 1,9 miljoen (3%) en Nederland € 1,1 miljoen (1%)
 • De beëindigingen van huurovereenkomsten vertegenwoordigden in totaal € 3,7 miljoen of 70.000 m2 (waarvan 46.000 m2 binnen de portefeuille van de Joint Ventures)
 • De totale ondertekende huurovereenkomsten vertegenwoordigen € 256,1 miljoen1 gecommitteerde huuropbrengsten op jaarbasis (gelijk aan 4,46 miljoen m² verhuurbare oppervlakte), een stijging van 38,3% ten opzichte van de gerapporteerde € 185,2 miljoen van december 2020
 • Naast de getekende huurovereenkomsten heeft VGP een aantal intentieverklaringen ondertekend voor nieuwe toekomstige huurovereenkomsten die € 30 miljoen aan gecommitteerde huuropbrengsten op jaarbasis vertegenwoordigen indien en wanneer deze worden omgezet in huurovereenkomsten
 • VGP verwacht een aanzienlijke huurstijging in haar gehele portefeuille, aangezien vrijwel al haar huurovereenkomsten jaarlijks worden geïndexeerd tegen inflatie

Bouwactiveiten op recordniveau

 • In 2021 werden 26 projecten opgeleverd, goed voor een record van 652.000 m² verhuurbare oppervlakte, wat neerkomt op €32,0 miljoen aan gecommitteerde huuropbrengsten op jaarbasis (99,8% verhuurd)
 • Aan het einde van het jaar waren 50 projecten in aanbouw die 1.478.000 m² aan toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigden, die na oplevering en volledige verhuur € 93,9 miljoen aan gecommitteerde huuropbrengsten op jaarbasis zullen genereren; de portefeuille in aanbouw was aan het einde van het jaar voor 83,8% voorverhuurd2

Record uitbreiding grondbank

 • In de afgelopen twaalf maanden werd in totaal voor 4.037.000 m2 grond verworven, met een ontwikkelingspotentieel van 1.776.000 m2, en werd nog eens 3.981.000 m2 gecommitteerd, in afwachting van vergunningen, met een ontwikkelingspotentieel van ten minste 1.690.000 m2 aan toekomstige verhuurbare oppervlakte, wat de totale grondbank (in eigendom en gecommitteerd) op 10.938.000 m2 brengt (+43,0% jaar-op-jaar), met een minimum van 4.983.000 m2 aan toekomstige verhuurbare oppervlakte
 • Naast de grondbank in eigendom en gecommitteerd, heeft VGP niet-bindende overeenkomsten ("grond onder optie") ondertekend en voert VGP momenteel due diligence-onderzoeken uit, op exclusieve basis, naar de mogelijke verwerving van in totaal circa 2.859.000 m² nieuwe grondpercelen met een ontwikkelingspotentieel van ten minste 1.304.000 m2. Dit brengt de grondbank in eigendom, gecommitteerd en onder optie op 13.797.000 m2 met een ontwikkelingspotentieel van 6.287.000 m2 aan toekomstig verhuurbaar oppervlak
 • Vanuit het oogpunt van de waarde van de activa is de grondbank voornamelijk in West-Europa gelegen, echter op basis van vierkante meters is de grondbank goed gespreid over de landen waarin de Groep actief is
 • Ons team blijft zoeken naar bijkomende - in toenemende mate herontwikkeling (‘brownfield’) - terreinen voor toekomstige ontwikkeling, en wij werken samen met de planningsautoriteiten aan het meest geschikte en duurzame gebruik en inpassing van dergelijke ontwikkelingsprojecten om onze impact op het milieu te beperken

Aanzienlijke versterking van het team

 • Het team is uitgebreid tot >320 FTE-equivalenten doordat we 60 extra mensen hebben aangenomen in de hele organisatie
 • We hebben onze teams over de hele linie versterkt waardoor we ons productaanbod hebben kunnen verrijken en onze betrokkenheid bij onze klanten verdiepen

Uitbreiding van de relatie met Allianz via een vierde joint venture

 • In juni 2021 kondigden VGP en Allianz Real Estate de succesvolle achtste en laatste closing aan van de eerste 50/50 joint venture, VGP European Logistics. De transactie omvatte vier logistieke gebouwen, waaronder twee gebouwen in een nieuw VGP-park en nog eens twee pas opgeleverde logistieke gebouwen die werden ontwikkeld in parken die eerder aan de joint venture waren overgedragen. Na deze transactie heeft deze joint venture haar uitgebreide investeringsdoelstelling bereikt en is volledig geïnvesteerd. De transactiewaarde bedroeg € 68,2 miljoen. De bruto-opbrengst van deze transactie bedraagt circa € 51,8 miljoen. Verder heeft VGP in september 2021 een winstuitkering van € 21,1 miljoen ontvangen van de Eerste Joint Venture
 • In december 2021 zijn VGP en Allianz Real Estate een nieuwe 50:50 joint venture aangegaan met een target van € 2,8 miljard. Dit is de vierde joint venture met Allianz Real Estate.
 • De ESG-structuur van de nieuwe joint venture omvat onder meer de Carbon Risk Real Estate Monitor en naleving van de EU Taxonomy op een ‘best-efforts’ basis, het gebruik van duurzame certificering, waaronder hoge BREEAM- of DGNB-ratings, en EPC-criteria.
 • De management- en bestuursstructuur van het nieuwe partnerschap is vergelijkbaar met die van de eerste drie joint ventures, waarbij VGP de nieuwe joint venture als enige beheerder van de activa, het vastgoed en de ontwikkeling dient. Net als de eerste joint venture, die haar investeringsdoelstelling heeft bereikt, zal de nieuwe joint venture zich concentreren op de verwerving van inkomstengenererende activa die door VGP zijn ontwikkeld in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije
 • Een eerste closing voor de nieuwe joint venture wordt verwacht in de tweede helft van 2022
 • Met betrekking tot de uitbreiding van de tweede joint venture wordt verwacht dat een verdere closing zal plaatsvinden in de eerste helft van 2022. Deze derde closing zal naar verwachting een opbrengst genereren van circa € 120-130 miljoen

Versterkte kapitaal- en financiële positie

 • Op 24 november heeft VGP met succes een emissie van €300 miljoen aan nieuwe aandelen afgerond (gelijk aan 6,1% van de uitstaande aandelen)
 • De netto-opbrengst en gecreëerde extra financieringsruimte bieden VGP de mogelijkheid om te herinvesteren in de ontwikkelingspijplijn en de groei van de onderneming voort te zetten
 • De Groep profiteert verder van vernieuwde en uitgebreide meerjarige doorlopende kredietfaciliteiten van €200 miljoen, die momenteel niet zijn opgenomen

Expansie van de Groep in Europa

 • De Groep heeft haar Europese voetafdruk verder uitgebreid met de verwerving van een eerste grondperceel in Servië, waar een grondpositie van 1,1 miljoen m2 werd verworven in de buurt van de luchthaven van Belgrado
 • De Groep heeft haar eerste kantoor geopend in Frankrijk (Lyon). In de komende periode zal de nadruk liggen op het identificeren van geschikte ontwikkelingslocaties
 • Andere landen op het Europese vasteland, waaronder Zweden, Denemarken en Griekenland, blijven in beeld voor mogelijke toekomstige uitbreiding

Aanzienlijke groei in de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

 • Een totale zonne-energie opwekkingscapaciteit van 74,7MWp is momenteel geïnstalleerd of in aanbouw via 57 dakprojecten. Dit wordt gerealiseerd door een investering van € 38,4 miljoen tot nu toe. Bovendien is de pijplijn van 37 projecten goed voor een extra stroomopwekkingscapaciteit van 74,5 MWp

Vooruitgang op weg naar onze Duurzame Ontwikkelingsdoelen

 • Wij hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op weg naar onze Duurzame Ontwikkelingsdoelen en liggen op schema om in 2025 koolstofneutraliteit te bereiken en in 2030 een brutovermindering van 50% onder scope 1 en 2
 • Met betrekking tot de doelstelling voor duurzaam bouwen streeft de Groep naar BREEAM Excellent of gelijkwaardig voor alle nieuwbouw in 2022 (eis minimaal “BREEAM Very Good”)
 • Per 1 januari 2022 zijn alle Europese kantoren van VGP overgestapt op duurzame energie, omdat een “Virtual Power Purchase Agreement” is gesloten met Scholt Energy B.V., de onafhankelijke energieleverancier, en ACT Commodities B.V., het Europese energiehandelshuis, om zonne-energie van VGP 's bestaande zonnepark op de daken van VGP Park Nijmegen, te leveren aan VGP-kantoren in heel Europa. De overeenkomst heeft betrekking op de 20 kantoren van VGP in 13 landen. Daarnaast is het de bedoeling om dit jaar ook de nieuwe kantoren van VGP in Frankrijk en Servië te betrekken
 • De informatievoorziening aan investeerders en overige stakeholders is aanzienlijk verbeterd na de publicatie van het GRI-conforme Corporate Responsibility Report 2020. De Groep heeft haar jaarlijkse CDP- en GRESB-rapportages ingediend en een eerste Sustainalytics-score behaald. Het plan is om in 2022 een MSCI ESG-score te initiëren

VGP bevestigt aanstelling van nieuwe CFO

 • VGP is verheugd te kunnen aankondigen dat Piet Van Geet is toegetreden tot het management als Chief Financial Officer met ingang van 10 januari 2022. Piet neemt de functie over van Dirk Stoop die na bijna 15 jaar afscheid neemt als CFO van VGP
 • Voor zijn overstap naar VGP was Piet Van Geet (*1985) 8 jaar lang CFO van Drylock Technologies, een toonaangevende fabrikant van wegwerphygiëneproducten met vestigingen in Europa, Rusland, de VS en Brazilië. Na zijn studies vervoegde hij VGP als project manager in de Baltische staten en Roemenië en vervolgde zijn carrière bij VGD in auditing en finance consulting vooraleer hij Drylock Technologies vervoegde. Piet behaalde een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en een Master in Fiscaal Recht
 • Om de continuïteit en een vlot overgangsproces te verzekeren, alsook de corporate governance van de Groep verder te versterken, heeft de Raad van Bestuur beslist om Dirk Stoop te benoemen als Secretaris van de Vennootschap vanaf 10 januari 2022. Hiermee geeft de Vennootschap uitvoering aan de principes 3.19 van de Belgische Corporate Governance Code. Met de benoeming van de Secretaris van de Vennootschap zal de CFO niet langer de secretariaatstaken vervullen die voorheen werden gecombineerd met de CFO-functie
 • De raad van bestuur heeft er ook mee ingestemd om het corporate governance charter van VGP aan te passen om de bovenvermelde wijzigingen te weerspiegelen

Vooruitzichten 2022

 • De vraag van klanten en het tekort aan aanbod van eersteklas logistieke en industriële gebouwen ondersteunen de huurprijzen en de bezettingsgraad. De onderliggende fundamentals voor logistiek en semi-industrieel vastgoed blijven robuust, waarbij e-commerce een belangrijke aanjager blijft voor de vraag naar nieuw verhuurbaar oppervlak
 • Op basis van de sterke verhuuractiviteiten zoals gerapporteerd in de loop van 2021 en de ontvangen interesse-indicaties voor de komende periode, wordt verwacht dat de ontwikkelingsactiviteiten tot ver in 2022 op een hoog niveau zullen blijven opereren
 • Ontwikkelingsactiviteiten op langere termijn zullen worden bepaald door de vraag van klanten en ons vermogen om aan deze kansen te voldoen met o.a. VGP 's beschikbare eersteklas grondbanklocaties
 • Wat VGP Renewable Energy betreft, richt de Groep zich op een uitbreiding van het dienstenaanbod door een verhoogde productie van groene energie voor eigen gebruik door onze klanten, en ze daarmee te helpen bij hun groene transitie

FINANCIËLE KALENDER

Persbericht financiële resultaten 202124 februari 2022
Jaarverslag 202112 april 2022
Trading Update eerste kwartaal 202213 mei 2022
Algemene vergadering van aandeelhouders13 mei 2022
Ex-dividenddatum24 mei 2022
Betaalbaarstelling dividend26 mei 2022
Halfjaarresultaten 202226 augustus 2022
Trading update derde kwartaal 2022 1818 november 2022

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Martijn Vlutters
(VP – Business Development & Investor Relations)
Tel: +32 (0)3 289 1433
Karen Huybrechts
(Hoofd Marketing)
Tel: +32 (0)3 289 1432
Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 152 288 10363

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen geven de huidige visie van het management weer met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en impliceren bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van eventuele toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het kopen van effecten in VGP of een uitnodiging of aansporing tot het aangaan van enige andere beleggingsactiviteit. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen afgelegd of gepubliceerd door derden en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen gepubliceerd door derden met betrekking tot dit of enig ander persbericht uitgegeven door VGP te corrigeren.

OVER VGP
VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of gecommitteerd) van 10,94 miljoen m2. De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP , opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van € 1.51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl


1 Voor Joint Venture tegen 100%
2 Berekend op basis van de contractuele huur en de geraamde markthuur voor de leegstaande ruimte


Bijlage