OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 2 februari 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 30 januari 2018 een kennisgeving van deelneming heeft ontvangen van Consonance CapMan GP LLC.

Consonance CapMan GP LLC heeft Ablynx bericht dat ze op 29 januari 2018 de laagste drempel heeft onderschreden.

De kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  • onderschrijden van de laagste drempel
  • verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
 • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
 • Kennisgevingsplichtige personen: Consonance CapMan GP LLC, Mitchell Blutt
 • Transactiedatum: 29 januari 2018
 • Overschreden drempel: 3%
 • Noemer: 75.065.990
 • Details van de kennisgeving: - (geen details vereist bij het onderschrijden van de laagste drempel)
 • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Consonance CapMan GP LLC wordt gecontroleerd door Mitchell Blutt.
 • Bijkomende informatie: De aandelen toegeschreven aan Consonance CapMan GP LLC komen voort uit bedrijven van collectieve beleggingen die beheerd worden door Consonance Capital Management LP (Consonance Capital Master Account LP) en Consonance Capital Opportunity Fund Management LP (P Consonance Oportunities Ltd.). Met ingang van deze transactiedatum bedroegen de cumulatieve aandelen bij zowel Consonance Capital Master Account LP als bij P Consonance Opportunities Ltd. minder dan 3% van de aandelen van de emittent. Consonance CapMan GP LLC is de algemene partner van Consonance Capital Management LP en Consonance Capital Opportunity Fund Management LP en heeft de bevoegdheid om te stemmen namens al hun effecten in de normale uitoefening van hun investeringsbeslissing.

De volledige versie van alle transparantiekennisgevingen is beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c865fc-9168-42c5-ba10-e320a29c8c7c