VGP NV: zal naar Verwachting een Aanzienlijk Hogere Nettowinst Boeken voor het Jaar 2021

PERSBERICHT

GEREGULEERDE INFORMATIE

 

Antwerpen, België,   31 januari 2022 (08:30 CET)

VGP NV (‘ VGP ’ of ‘de Groep’), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan dat, op basis van niet-geauditeerde geconsolideerde financiële resultaten, de Groep een nettowinst verwacht voor het jaar 2021 van tussen de €630 miljoen en €650 miljoen.   Dit staat tegenover een nettowinst van € 371 miljoen voor het jaar 2020.

Alle cijfers die in dit persbericht worden genoemd zijn voorlopig en niet-geauditeerd. De Groep zal de financiële resultaten voor het jaar 2021 op 28 februari 2022 publicereen. Diezelfde dag is een managementteleconferentie gepland om de financiële resultaten toe te lichten (de inbelgegevens zullen te zijner tijd beschikbaar worden gesteld op de website van VGP ).

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VANUIT DE MEDIA

Martijn Vlutters
VGP – VP – Business Development & Investor Relations
Tel: +32 (0)3 289 1433
Karen Huybrechts
VGP – Hoofd Marketing
Tel: +32 (0)3 289 1432
Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 152 288 10363

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE:

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.

Over VGP

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,94 miljoen m² (per 31 december 2021) en de strategische focus ligt op de ontwikkeling van businessparken. VGP , opgericht in 1998 als een Belgische familiebedrijf, actief in vastgoedontwikkeling in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en bezit en exploiteert activa in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957). Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu

 

Bijlage