Jaarresultaat 2021 Fagron in lijn met verwachtingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 10 februari 2022 – 7:00u CET

Jaarresultaat 2021 Fagron in lijn met verwachtingen

Fagron versterkt positie in Belgische markt

Hoofdpunten

  • Omzet steeg met 3,2% naar €573,8 miljoen (5,9% CER)
  • REBITDA daalde met 4,5% naar €118,3 miljoen (-1,5% CER)
  • Nettowinst nam met 2,2% toe tot €61,4 miljoen
  • Operationele kasstroom van €78,4 miljoen
  • Netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,11 per ultimo 2021
  • Dividendvoorstel van €0,20 per aandeel
  • Operationeel werkkapitaal verbeterd ten opzichte van H1 2021 naar 10,3% van omzet
  • Broeikasgasintensiteit gedaald met 20% in vergelijking met 2019 (doelstelling 2021: 10% reductie)
  • Fagron versterkt haar positie in de Belgische markt met overname van Pharma-Pack en minderheidsdeelneming in HeW Pharma
  • Raad van Bestuur voornemens om Ann Desender voor te dragen als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurder

Rafael Padilla, CEO van Fagron : “Met trots kijk ik terug op hoe we met ons allen als één Fagron geopereerd hebben in een zeer dynamisch jaar. Ondanks de uitdagingen die de Corona pandemie ook in 2021 met zich meebracht, slaagden we er in onze omzet te verhogen naar €574 miljoen. Dat hebben we bereikt door een mooi aantal nieuwe producten en innovaties op de markt te brengen, nieuwe klanten aan ons te binden en onze positionering verder te versterken in vooral het Brands en Essentials segment wereldwijd en Fagron Sterile Services (FSS) in de Verenigde Staten.

Gedurende 2021 zagen we aan de ene kant de vraag naar COVID-19 gerelateerde producten wereldwijd wegvallen, terwijl we tegelijkertijd vooral in de tweede helft van het jaar in Noord-Amerika herstel zagen optreden van de planbare zorg. In EMEA herstelde de planbare zorg zich slechts beperkt en deze bleef vooral in Noord-Europa afgeschaald. Daarnaast bleef wereldwijd de druk op de toeleveringsketen ook in de tweede helft van het jaar hoog, met blijvend hoge prijzen voor transport, verpakkingsmateriaal en sommige grondstoffen. Deze kostenstijgingen kunnen we inmiddels grotendeels doorbelasten of verwachten we dat met enige vertraging te kunnen doen. Dit bracht echter een tijdelijk negatieve impact op onze marge en REBITDA met zich, waardoor we - in lijn met onze verwachtingen - een REBITDA hebben gerealiseerd aan de onderkant van de door ons afgegeven bandbreedte.

De genoemde ontwikkelingen vertaalden zich in een omzetdaling binnen EMEA van 4,6%. Wel zagen we in het vierde kwartaal een verbetering optreden. We verwachten dat deze trend zich zal doorzetten in 2022, zodat EMEA in 2022 naar verwachting weer omzetgroei gaat laten zien. In Latijns-Amerika, waar Fagron vooral actief is in Brands en Essentials, realiseerden we een mooie omzetgroei van 9,3%, ondanks dat de vraag naar COVID-19 gerelateerde producten in 2021 wegviel. Onze sterke positie in Brands en Essentials en onze investeringen in Compounding Services in Noord-Amerika vertaalden zich in een robuuste omzetgroei van 11,3%. In december 2021 zat FSS op een run rate (omzet; jaarbasis) van ruim US$80 miljoen, waarmee we op koers liggen om onze omzetdoelstelling voor eind 2022 te realiseren.

Met de recente aankoop van Letco en het afstoten van onze contract manufacturing divisie in de Verenigde Staten zetten we belangrijk stappen in het realiseren van ons streven naar marktleiderschap in Brand en Essentials. Verder versterken we onze positie in de aantrekkelijke Belgische markt met de overname van Pharma-Pack en het nemen van een minderheidsdeelneming in HeW Pharma. We blijven actief kijken naar acquisitiemogelijkheden in met name EMEA en Noord-Amerika.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor Fagron centraal: door medicatie te personaliseren, worden medicijnen toegankelijk voor nog meer mensen. In 2021 hebben we een aantal belangrijke stappen gezet in het realiseren van de ESG doelen die we onszelf hebben gesteld. Begin van het jaar publiceerden we onze aangepaste doelen voor 2022 om bij te dragen aan een betere wereld.

Met dit alles laten we zien dat Fagron sterk gepositioneerd is om bij te dragen aan de toekomst van gepersonaliseerde medicatie, verder te groeien en aandeelhouderswaarde te creëren. Voor 2022 verwachten we dan ook groei van onze omzet en winstgevendheid te realiseren. Tijdens onze Capital Markets Day op 15 maart a.s. zullen we een strategische update geven en middellange termijn doelstellingen presenteren voor onze drie regio’s en Fagron als geheel. We zien er naar uit onze beleggers daar te mogen ontvangen, in persoon of virtueel.” 

Open onderstaande link voor het persbericht:
Jaarresultaat 2021 Fagron in lijn met verwachtingen Fagron versterkt positie in Belgische markt