Mohawk Industries publiceert resultaten vierde kwartaal

CALHOUN, Ga., Feb. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries , Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst van $189 miljoen aan voor het vierde kwartaal van 2021 en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 2,80. De genormaliseerde nettowinst en de WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 199 miljoen en $ 2,95. De netto-omzet over het vierde kwartaal van 2021 bedroeg $ 2,8 miljard, een stijging van 4,5%, en 11,8% op basis van constante valutakoersen en dagen. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de nettoverkoop $ 2,6 miljard, de nettowinst $ 248 miljoen en WPA $ 3,49. De genormaliseerde nettowinst en de WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 252 miljoen en $ 3,54.

Voor de twaalf maanden tot 31 december 2021 bedroegen de nettowinst en WPA respectievelijk $ 1.033 miljoen en $ 14,94. De nettowinst exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten en de WPA bedroegen $ 1.027 miljoen en $ 14,86. Voor twaalf maanden van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 11,2 miljard, een toename van 17,3% ten opzichte van vorig jaar, of 16% op basis van constante valuta en dagen. Voor de twaalf maanden tot 31 december 2020 bedroeg de netto-omzet $ 9,6 miljard, de nettowinst $ 516 miljoen en de WPA $ 7,22. Exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten bedroegen de nettowinst en de WPA respectievelijk $ 631 miljoen en $ 8,83.

Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO, liet zich uit over de resultaten van Mohawk Industries over het vierde kwartaal en het volledige jaar: 'Over het volledige jaar zijn de activiteiten van Mohawk aanzienlijk verbeterd. Onze operationele marge voor het jaar steeg spectaculair tot ongeveer 12%. Ons aangepast bedrijfsresultaat voor 2021 benaderde $ 1,4 miljard met een aangepaste EBITDA van meer dan $ 1,9 miljard. Daarnaast behaalden we 12% autonome omzetgroei en verbeterden we onze aangepaste marge met 270 basispunten ten opzichte van onze resultaten van 2019 vóór aanvang van de pandemie. Wij sloten het jaar af met een historisch sterke balans. In het vierde kwartaal kochten wij ongeveer 2,4 miljoen extra aandelen in, en kwamen daarmee uit op een totaal van ongeveer 4,9 miljoen ingekochte aandelen voor het hele jaar. In februari keurde de raad van bestuur een extra machtiging voor aandeleninkoop van $ 500 miljoen goed, waarmee we ons vertrouwen in de kracht van het bedrijf bevestigen en het rendement van onze aandeelhouders verhogen.

‘Onze omzet in het vierde kwartaal bleef sterk, dankzij een robuuste markt voor nieuwbouwwoningen en renovaties. De commerciële verkoop verbeterde eveneens. Toch bleef deze alsnog achter bij het niveau van vóór de pandemie. De omzet in dit kwartaal werd gunstig beïnvloed door een verbetering van de prijs, de mix en de productiviteit, die teniet werd gedaan door een hogere inflatie en een lager volume als gevolg van minder dagen in het kwartaal in vergelijking met het voorgaande jaar, dat een abnormale seizoensgebonden vraag omvatte.

'In het afgelopen kwartaal steeg de netto-omzet van ons segment Flooring Rest of World met 5% (gerapporteerd) of met ongeveer 14% op basis van constante dagen en wisselkoersen. De operationele marge van het segment bedroeg 14,4% zoals gerapporteerd en 14,8% op aangepaste basis, onder invloed van inflatie, minder verzendingsdagen en beperkingen in de supply chain, deels gecompenseerd door prijs- en mixwinsten tijdens het kwartaal. Vanaf het derde kwartaal begonnen de materiaalkosten van het segment in een onvoorspelbaar tempo te escaleren als gevolg van de impact van de tekorten aan elektriciteit, gas en materiaal. Ondanks meerdere prijsacties om herstel in te zetten, blijven wij nog steeds achter bij de inflatie en hebben wij verdere prijsverhogingen aangekondigd om deze buitengewone omstandigheden te compenseren. Wij blijven de situatie in de gaten houden en zullen zo nodig verdere maatregelen nemen. Om onze groeiende verkoop van premium laminaat te maximaliseren, hebben we vorig jaar onze perscapaciteit uitgebreid en investeren we in een nieuwe lijn die, wanneer deze eind 2023 operationeel is, goed zal zijn voor extra verkoop ter waarde van $ 150 miljoen. Wij blijven onze LVT-processen verbeteren, ook al hebben wij te kampen met tekorten die onze productie en verkoop hebben beperkt. In de loop van dit jaar zullen wij onze bolt-on acquisities van een Franse MDF-fabriek en een Ierse isolatieproducent optimaliseren door ze in onze bestaande activiteiten te integreren en hun activa en processen te upgraden.

'In het vierde kwartaal steeg de omzet van ons segment Global Ceramic met 3% (gerapporteerd) en met 10% op basis van constante valutakoersen en dagen. De operationele marge van het segment bedroeg 6,3%, als gevolg van productiviteits-, prijs- en mixverbeteringen die werden gecompenseerd door de Europese gascrisis, de inflatie en een normaler seizoensgebonden karakter. Mexico, Brazilië en Rusland presteerden beter in dit kwartaal, ook al werd de verkoop in die regio's gedrukt door capaciteitsbeperkingen. Wij hebben onze omzet verhoogd en onze mix verbeterd met ons innovatieve aanbod voor vloeren, wanden en mozaïek, kwarts- en porseleinplaten, en met de uitbreiding van onze positie op het gebied van buitenproducten. De inflatie op het gebied van materiaal, arbeid en energie blijft een impact hebben op onze keramische markten, en wij nemen bijkomende prijsmaatregelen om het herstel te bevorderen. In Europa liggen de aardgasprijzen momenteel meer dan vijf keer hoger dan vorig jaar. Wij verwachten onze prijzen in de tweede helft van dit jaar in overeenstemming te hebben gebracht met onze kosten. De toekomstige Europese energieprijzen zullen afhangen van de stabiliteit in de regio en van de vraag of Rusland het aanbod verhoogt. Als 's werelds grootste producent van keramische tegels heeft Mohawk veel mogelijkheden om zijn positie te versterken en de omzet en winst op lange termijn te laten groeien. Momenteel bouwen wij in Brazilië een nieuwe fabriek voor porseleinen tegels. Deze zou in de tweede helft van volgend jaar in gebruik moeten worden genomen. In Mexico breiden wij onze productie van mozaïek en speciale producten uit. In Rusland verhogen wij onze capaciteit voor porseleinen tegels met een nieuwe productielijn dit jaar en nog een lijn in 2023. In Europa breiden wij onze porseleinen plaat-, buiten- en speciale tegelactiviteiten uit met extra capaciteit en in de VS verhogen wij onze productie van aanrechtbladen van quartz. Gezamenlijk zullen deze uitbreidingen een extra omzet van ongeveer $ 300 miljoen opleveren wanneer alle lijnen volledig operationeel zijn.

'In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring Noord-Amerika met 5% (gerapporteerd) of 12% op basis van constante wisselkoersen. De brutowinstmarge bedroeg 9% als gevolg van verbeteringen op het gebied van productiviteit, prijsstelling en mix, die gedeeltelijk teniet werden gedaan door inflatie en een terugkeer naar een normaler seizoenspatroon. Het succes van onze gedifferentieerde producten kwam onze mix ten goede, hoewel sommige consumenten minder hebben ingekocht ter compensatie van de inflatie. In het afgelopen kwartaal hebben wij de prijzen opnieuw verhoogd als gevolg van de hogere inflatie op het gebied van energie en materiaal. Mohawk is toonaangevend op de Amerikaanse laminaatmarkt. We hebben de productcategorie in alle kanalen nieuw leven ingeblazen met een verbeterd voorkomen en waterbestendigheid. Wij verhogen onze laminaatcapaciteit om $300 miljoen extra verkoop te ondersteunen. De eerste uitbreidingsfase gaat dit kwartaal van start, de tweede fase volgt in 2023. LVT blijft het snelst groeiende vloerbekledingsproduct op de markt. Onze LVT-activiteiten hebben in het vierde kwartaal een sterke groei laten zien, waarbij we de productie in onze bestaande fabriek verder hebben verbeterd. Wij starten een nieuwe LVT-operatie om de verkoop van meer dan $ 160 miljoen te ondersteunen. De eerste apparatuur wordt nu in de fabriek geïnstalleerd. Het project zal in fasen worden verlopen en volledig voltooid zijn in de tweede helft van 2023 Naast deze capaciteitsverhogingen doen wij ook veel kostenbesparende investeringen, waaronder vezelfabricage- en transportprojecten, die de productiviteit en winstgevendheid binnen het segment in de komende twee tot drie jaar zullen verbeteren.

'Na ons recordjaar 2021 zijn we enthousiast over de toekomstige groei en winstgevendheid van Mohawk. Er wordt verwacht dat het BBP dit jaar in de meeste van onze markten met 3 tot 5% zal groeien. Bovendien blijft de woningverkoop sterk en blijft de commerciële verkoop aantrekken. De rentetarieven zullen waarschijnlijk stijgen, maar zouden historisch gezien gunstig moeten blijven en de verkoop en renovaties van woningen blijven ondersteunen. Wij verwachten dat de inflatie in de loop van het jaar zal afnemen, evenals de beperkingen op het gebied van arbeid, materiaal en energie. Wij verkopen onze volledige capaciteit in vele productcategorieën en optimaliseren dit jaar onze mix en marges. Wij hebben verscheidene uitbreidingsprojecten opgestart om onze verkoop in deze groeigebieden dit jaar en het daarop volgende jaar op te schroeven. De aanzienlijke inflatie op korte termijn van materiaal, energie en transport heeft gevolgen voor al onze activiteiten. Wij zijn momenteel bezig met het herontwerpen van formules, het terugschroeven van de uitgaven en het verbeteren van de efficiëntie om dit te compenseren. Wij voeren momenteel prijsverhogingen door en hebben aanvullende prijsverhogingen aangekondigd voor al onze producten en regio's. Wij zullen onze prijzen waar nodig blijven aanpassen en zullen onze marges mettertijd herstellen. In Europa zijn de energiekosten drastisch gestegen. Dit heeft tevens invloed gehad op de kostprijs van onze materialen. Onze keramiekactiviteiten in Europa zijn het zwaarst getroffen, wat naar verwachting in het eerste kwartaal een tegenvaller van $ 40 tot $ 45 miljoen zal opleveren, na aftrek van de prijsverhogingen. Gelet op deze factoren verwachten we dat de genormaliseerde winst per aandeel in het eerste kwartaal $ 2,90 tot $ 3,00 zal bedragen, exclusief herstructureringskosten. In de tweede helft van het jaar verwachten wij dat onze marges zullen verbeteren naarmate de capaciteit toeneemt, de inflatie afneemt en de prijsstelling hierop wordt afgestemd.

‘Op basis van de kracht van ons bedrijf, onze diversiteit wat betreft producten en afzetmarkt, investeringen in groeiende categorieën en potentiële overnames, gaan wij uit van een hogere omzetgroei en margeverbetering. Vloeren vormen een essentieel onderdeel van nieuwbouw en renovatie. Als 's werelds grootste vloerbedekkingsfabrikant heeft Mohawk toonaangevende posities weten te veroveren in de belangrijkste vloerbedekkingscategorieën en belangrijkste markten over de hele wereld. Wij verwachten dan ook dat onze activiteiten tijdens deze economische cyclus zullen profiteren van een sterke vraag. Met de huidige lage voorraad van bestaande woningen, zal nieuwbouw en renovatie van woningen waarschijnlijk nog vele jaren hoog blijven. Wij verwachten dat de commerciële sector op termijn zal terugkeren naar zijn historische groei, waarbij de inhaalvraag een belangrijke kans vormt. De duurzame producten van Mohawk verbeteren zowel onze distributie als onze winst doordat ze de milieubewuste eindgebruikers van vandaag aanspreken. In het vierde kwartaal hebben we ons jaarlijkse milieu-, duurzaamheids- en bestuursverslag gepubliceerd, waarin het streven van Mohawk naar productcirculariteit en decarbonisatie gedetailleerd wordt beschreven. Het verslag is op onze website beschikbaar voor investeerders. Naast de capaciteitsuitbreiding blijven wij investeren in het talent van onze organisatie en in de modernste technologie om onze klanten een uitzonderlijk design, waarde en service te kunnen bieden. In de komende drie jaar verwachten wij een hogere omzet en hogere marges naarmate wij onze product-, productie- en marketinginitiatieven ten uitvoer brengen. We zullen onze sterke balans blijven inzetten om overnames te doen die ons geografisch bereik en ons productaanbod vergroten en tegelijkertijd onze omzet en winstgevendheid verder doen groeien.'

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. Het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerenbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde verklaringen in de voorafgaande paragrafen, met name die welke vooruitlopen op toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en operationele strategieën en soortgelijke aangelegenheden en de verklaringen die woorden 'mogelijk', 'moet', 'gelooft', 'voorziet', 'verwacht' en 'schat' of soortgelijke uitdrukkingen bevatten, zijn 'op de toekomstgerichte verklaringen'. Voor deze verklaringen beroept Mohawk zich op de bescherming van de 'safe harbor' voor toekomstgerichte verklaringen die is vervat in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van vracht-, grondstofprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; wisselkoersschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheden met betrekking tot de coronapandemie; wijzigingen in de regelgeving en de politiek in de rechtsgebieden waar het bedrijf zaken doet en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Telefonische vergadering op 11 februari 2022 om 11.00 uur Eastern Time

Het telefoonnummer is 1-800-603-9255 voor de VS/Canada en 1-706-634-2294 voor internationale/lokale deelname. Conferentie-id # 6194374. Een herhaling is beschikbaar tot 11 maart 2022 door te bellen naar 1-855-859-2056 voor de VS/lokale deelname en 1-404-537-3406 voor internationale/lokale deelname en identificatienummer 6194374 voor dit conferentiegesprek in te voeren.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES        
(Unaudited)        
Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020
         
Net sales $2,760,737  2,641,764   11,200,613  9,552,197 
Cost of sales  2,023,294  1,903,680   7,931,879  7,121,507 
Gross profit  737,443  738,084   3,268,734  2,430,690 
Selling, general and administrative expenses  484,345  455,351   1,933,723  1,794,688 
Operating income  253,098  282,733   1,335,011  636,002 
Interest expense  12,169  15,897   57,252  52,379 
Other (income) expense, net  1,140  (6,742)  (12,234) (751)
Earnings before income taxes  239,789  273,578   1,289,993  584,374 
Income tax expense  50,689  25,180   256,445  68,647 
Net earnings including noncontrolling interests  189,100  248,398   1,033,548  515,727 
Net earnings attributable to noncontrolling interests  11  176   389  132 
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $189,089  248,222   1,033,159  515,595 
         
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc.        
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $2.81  3.50   15.01  7.24 
Weighted-average common shares outstanding - basic  67,209  70,951   68,852  71,214 
         
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc.        
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $2.80  3.49   14.94  7.22 
Weighted-average common shares outstanding - diluted  67,535  71,209   69,145  71,401 
         
         
         
Other Financial Information        
(Amounts in thousands)        
Net cash provided by operating activities $212,384  407,844   1,309,119  1,769,839 
Less: Capital expenditures  300,941  160,142   676,120  425,557 
Free cash flow $(88,557) 247,702   632,999  1,344,282 
         
Depreciation and amortization $143,411  156,555   591,711  607,507 
         
 
Condensed Consolidated Balance Sheet Data  
(Amounts in thousands)      
    December 31, 2021 December 31, 2020
ASSETS      
Current assets:      
Cash and cash equivalents   $268,895  768,625 
Short-term investments    323,000  571,741 
Receivables, net    1,839,985  1,709,493 
Inventories    2,391,672  1,913,020 
Prepaid expenses and other current assets    414,805  400,775 
Total current assets    5,238,357  5,363,654 
Property, plant and equipment, net    4,636,865  4,591,229 
Right of use operating lease assets    389,967  323,138 
Goodwill    2,607,909  2,650,831 
Intangible assets, net    899,980  951,607 
Deferred income taxes and other non-current assets    451,439  447,292 
Total assets   $14,224,517  14,327,751 
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY      
Current liabilities:      
Short-term debt and current portion of long-term debt   $624,503  377,255 
Accounts payable and accrued expenses    2,217,418  1,895,951 
Current operating lease liabilities    104,434  98,042 
Total current liabilities    2,946,355  2,371,248 
Long-term debt, less current portion    1,700,282  2,356,887 
Non-current operating lease liabilities    297,390  234,726 
Deferred income taxes and other long-term liabilities    852,274  823,732 
Total liabilities    5,796,301  5,786,593 
Total stockholders' equity    8,428,216  8,541,158 
Total liabilities and stockholders' equity   $14,224,517  14,327,751 
         
Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended
(Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020
         
Net sales:        
Global Ceramic $949,501  919,668   3,917,319  3,432,756 
Flooring NA  1,015,513  963,365   4,116,405  3,594,075 
Flooring ROW  795,723  758,731   3,166,889  2,525,366 
Consolidated net sales $2,760,737  2,641,764   11,200,613  9,552,197 
         
Operating income (loss):        
Global Ceramic $60,000  79,565   403,135  167,731 
Flooring NA  91,711  82,407   407,577  147,442 
Flooring ROW  114,339  132,505   571,126  366,934 
Corporate and intersegment eliminations  (12,952) (11,744)  (46,827) (46,105)
Consolidated operating income $253,098  282,733   1,335,011  636,002 
         
Assets:        
Global Ceramic     $5,160,776  5,250,069 
Flooring NA      4,125,960  3,594,976 
Flooring ROW      4,361,741  4,194,447 
Corporate and intersegment eliminations      576,040  1,288,259 
Consolidated assets     $14,224,517  14,327,751 
         
 


Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries , Inc.
(Amounts in thousands, except per share data)          
  Three Months Ended Twelve Months Ended  
  December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020  
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $189,089  248,222  1,033,159  515,595   
Adjusting items:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  4,558  22,382  23,118  166,817   
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  1,067  -  1,749  -   
Resolution of foreign non-income tax contingencies  -  -  (6,211) -   
Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies  -  -  2,302  -   
One-time tax planning election  4,568  -  (22,163) -   
Income taxes  (309) (18,596) (4,626) (51,740)  
Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $198,973  252,008  1,027,328  630,672   
           
Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $2.95  3.54  14.86  8.83   
Weighted-average common shares outstanding - diluted  67,535  71,209  69,145  71,401   
           
           
Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments          
(Amounts in thousands)          
  December 31, 2021        
Short-term debt and current portion of long-term debt $624,503         
Long-term debt, less current portion  1,700,282         
Total debt  2,324,785         
Less: Cash and cash equivalents  268,895         
Net Debt  2,055,890         
Less: Short-term investments  323,000         
Net debt less short-term investments $1,732,890         
           
           
Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA          
(Amounts in thousands)         Trailing Twelve
  Three Months Ended Months Ended
  April 3, 2021 July 3, 2021 October 2, 2021 December 31, 2021 December 31, 2021
Operating income $317,515  404,424  359,974  253,098  1,335,011 
Other income (expense)  2,227  11,168  (21) (1,140) 12,234 
Net income attributable to noncontrolling interests  (4) (168) (206) (11) (389)
Depreciation and amortization (1)  151,216  148,466  148,618  143,411  591,711 
EBITDA  470,954  563,890  508,365  395,358  1,938,567 
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  5,756  3,321  982  4,641  14,700 
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  303  153  226  1,067  1,749 
Resolution of foreign non-income tax contingencies  -  (6,211) -  -  (6,211)
Adjusted EBITDA $477,013  561,153  509,573  401,066  1,948,805 
           
Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA         0.9 
(1) Includes $8,417 of accelerated depreciation in Q4 YTD 2021.          
           
Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days         
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended Twelve Months Ended  
  December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020  
Net sales $2,760,737  2,641,764  11,200,613  9,552,197   
Adjustment to net sales on constant shipping days  173,206  -  41,841  -   
Adjustment to net sales on a constant exchange rate  20,737  -  (160,015) -   
Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $2,954,680  2,641,764  11,082,439  9,552,197   
           
           
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days        
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020      
Net sales $949,501  919,668       
Adjustment to segment net sales on constant shipping days  54,209  -       
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate  5,951  -       
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $1,009,661  919,668       
           
           
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days          
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020      
Net sales $1,015,513  963,365       
Adjustment to segment net sales on constant shipping days  65,517  -       
Segment net sales on constant shipping days $1,081,030  963,365       
           
           
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days        
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020      
Net sales $795,723  758,731       
Adjustment to segment net sales on constant shipping days  53,481  -       
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate  14,786  -       
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $863,990  758,731       
           
           
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit          
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
  December 31, 2021 December 31, 2020      
Gross Profit $737,443  738,084       
Adjustments to gross profit:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  2,363  22,789       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  1,067  -       
Adjusted gross profit $740,873  760,873       
           
           
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses        
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
  December 31, 2021 December 31, 2020      
Selling, general and administrative expenses $484,345  455,351       
Adjustments to selling, general and administrative expenses:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  (2,238) 394       
Adjusted selling, general and administrative expenses $482,107  455,745       
          
           
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income          
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended Twelve Months Ended  
  December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020  
Operating income $253,098  282,733  1,335,011  636,002   
Adjustments to operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  4,601  22,395  23,637  163,479   
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  1,067  -  1,749  -   
Adjusted operating income $258,766  305,128  1,360,397  799,481   
           
           
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income          
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020      
Operating income $60,000  79,565       
Adjustments to segment operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  416  8,164       
Adjusted segment operating income $60,416  87,729       
           
           
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income          
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020      
Operating income $91,711  82,407       
Adjustments to segment operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  1,146  8,651       
Adjusted segment operating income $92,857  91,058       
           
           
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income          
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020      
Operating income $114,339  132,505       
Adjustments to segment operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  2,022  5,496       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  1,067  -       
Adjusted segment operating income $117,428  138,001       
           
           
Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss)          
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
Corporate and intersegment eliminations December 31, 2021 December 31, 2020      
Operating (loss) $(12,952) (11,744)      
Adjustments to segment operating (loss):          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  1,018  84       
Adjusted segment operating (loss) $(11,934) (11,660)      
           
           
Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes    
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
  December 31, 2021 December 31, 2020      
Earnings before income taxes $239,789  273,578       
Net earnings attributable to noncontrolling interests  (11) (176)      
Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  4,558  22,382       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  1,067  -       
Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $245,403  295,784       
           
           
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense          
(Amounts in thousands)          
  Three Months Ended      
  December 31, 2021 December 31, 2020      
Income tax expense $50,689  25,180       
One-time tax planning election  (4,568) -       
Income tax effect of adjusting items  309  18,596       
Adjusted income tax expense $46,430  43,776       
           
Adjusted income tax rate  18.9% 14.8%      
           
The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods.
           
The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions.
           
The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.

Contactpersoon: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239