Befimmo NV : Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV, deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van UBS Group AG op 31 maart 2022. Met deze verklaring meldt UBS Group AG dat haar participatie in Befimmo op 25 maart 2022 de verklaringsdrempel van 5% heeft overschreden.

Klik hier om het persbericht te raadplegen:

Bijlage