Kinepolis Group: Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (12 februari 2018)

Gereglementeerd bericht

12 februari 2018, 18u00

Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 5 februari 2018 tot en met 9 februari 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
Maandag 5/02/2018 4 500 € 56,95 € 56,20 € 58,00 € 256 286,25
Dinsdag 6/02/2018 5 080 € 56,67 € 54,70 € 57,50 € 287 894,27
Woensdag 7/02/2018 3 600 € 58,96 € 57,70 € 59,20 € 212 259,60
Donderdag 8/02/2018 4 600 € 57,99 € 57,00 € 58,60 € 266 734,22
Vrijdag 9/02/2018 4 000 € 56,41 € 55,90 € 57,00 € 225 646,60
Totaal week 21 780

 
      € 1 248 820,94

 

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 209 102 op 9 februari 2018.
In het kader van dit programma, kunnen er nog 283 244 aandelen ingekocht worden.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel