Intervest Offices & Warehouses NV: Verslag van de gewone algemene vergadering van 27 april 2022

De gewone algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses nv gehouden op 27 april 2022 heeft alle agendapunten goedgekeurd.

Bijlage