Ageas rapporteert resultaten over het eerste kwartaal 2022

Ageas rapporteert resultaten over het eerste kwartaal 2022

 • Goede commerciële start voor alle activiteiten
 • Sterk operationeel resultaat
Kerncijfers
Nettoresultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep, exclusief RPN(i), bedroeg EUR 210 miljoen
Premie-inkomen  

 • Het premie-inkomen van de Groep steeg met 5% tot EUR 5 miljard, met stijgingen in zowel Leven als Niet-Leven en in alle regio's
 • Het premie-inkomen Leven steeg met 5% tot EUR 3,5 miljard, dankzij nieuwe contracten in China en Unit-linked in België en Portugal
 • Het premie-inkomen Niet-Leven steeg met 5% tot EUR 1,4 miljard; alle regio's boekten vooruitgang
 
Operationeel resultaat  

 • Combined ratio van 96,7%, inclusief de impact van ongunstige weersomstandigheden in België en het VK voor 8,5 procentpunten
 • De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 109 basispunten en de operationele marge Unit-linked bedroeg 40 basispunten
 
Balans  

 • Eigen vermogen van EUR 11,1 miljard of EUR 60,03 per aandeel
 • De Solvency IIageas-ratio Groep bleef sterk op 203%, ruimschoots in lijn met het risicoprofiel en de solvabiliteitsdoelstelling
 • De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 31 maart 2022 bedroegen EUR 1,1 miljard
 • De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting daalden in vergelijking met eind 2021 met 1% tot EUR 74,4 miljard
 

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op de website van Ageas .
De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

Impact24 -- Niet-financiële resultaten en verwezenlijkingen inzake duurzaamheid
 

 
 

 • Onder Impact24, neemt duurzaamheid een centrale plaats in alles wat Ageas onderneemt. En de Groep blijft zich sterk maatschappelijk engageren. Dit kwartaal verhoogde MSCI de rating van Ageas met één niveau tot ‘A’ status.
 • Ageas werd voor zijn verschillende duurzaamheidsinitiatieven bekroond met de award 'Best Sustainable Insurance Solutions (Europe)' door FI.co, een magazine dat zakelijk en financieel nieuws brengt.
 • Voor zijn medewerkers wil Ageas een ‘Great place to Grow’ zijn. De huidige top kwartiel score voor Employee NPS (Net promotor Score) bevestigt de sterke betrokkenheid van de werknemers van de Groep. Daarnaast erkende European Women on Boards de inspanningen van Ageas om talent, gelijkheid en diversiteit te bevorderen en voor de aanzienlijke vooruitgang die het op het vlak van genderdiversiteit in leidinggevende functies heeft geboekt.
 

Hans De Cuyper, CEO Ageas , zei :
"Ik ben verheugd om vast te stellen dat we het jaar in alle regio's commercieel goed hebben ingezet, zowel in Leven als in Niet-Leven.
In een moeilijk economisch klimaat, met onder meer de aanhoudende impact van COVID-19 in China en het conflict aan de grenzen van Europa dat ons en de hele wereld erg raakt, blijft Ageas voor velen als verzekeraar een vertrouwde waarde.
Zelfs in een context van volatiele financiële markten, inflatie en stormen, blijven onze activiteiten goed presteren, en dat geeft ons vertrouwen voor het komende jaar."

 

Bijlage