Kinepolis Group: Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (19 februari 2018)

Gereglementeerd bericht

19 februari 2018, 18u00

Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 12 februari 2018 tot en met 16 februari 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
maandag 12/02/2018 3 209 € 57,74 € 56,80 € 58,40 € 185 298,89
dinsdag 13/02/2018 6 000 € 58,05 € 57,60 € 58,60 € 348 280,80
woensdag 14/02/2018 4 065 € 57,74 € 57,60 € 58,00 € 234 729,36
donderdag 15/02/2018 6 500 € 58,47 € 58,20 € 59,10 € 380 051,75
vrijdag 16/02/2018 2 918 € 59,36 € 58,50 € 59,80 € 173 222,40
Totaal week 22 692       € 1 321 583,20

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 231 794 op 16 februari 2018.
In het kader van dit programma, kunnen er nog 260 552 aandelen ingekocht worden.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel