Umicore - Vervreemding van eigen aandelen

Vervreemding van eigen aandelen


Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.

In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 06/06/2022 – 10/06/2022 :

Datum en tijdstip van vervreemdingIncentive Stock Option PlanAantal vervreemde aandelenUitoefenprijs (€)
7/6/2022 10:48ISOP 201925034,08
7/6/2022 11:11ISOP 201910034,08
7/6/2022 11:32ISOP 201915034,08
7/6/2022 11:59ISOP 201925034,08

Na de vervreemding van 750 eigen aandelen buiten beurs bedraagt het totale aantal eigen aandelen in het bezit van Umicore 6.322.125 (op een totaal van 246.400.000 aandelen of 2,57%). Het is mogelijk dat, vanwege mogelijke vertragingen tussen de uitoefening van aandelenopties en de afwikkeling van dergelijke oefeningen op bankniveau, het totaal aantal vermelde eigen aandelen mogelijk niet alle uitoefeningen van aandelenopties omvat die in het bovenstaande overzicht worden vermeld.

Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.

Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe                                 +32 2 227 70 68                                                       eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher                                +32 2 227 70 68                                                       adrien.raicher@umicore.com