Kalera Public Limited Company en Agrico Acquisition Corporation kondigen de voltrekking van de bedrijfscombinatie en notering op NASDAQ aan

ORLANDO, Florida, June 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera Public Limited Company ( “Kalera”) (NASDAQ: KAL) en Agrico Acquisition Corp. (“Agrico”) hebben vandaag de voltrekking van hun eerder aangekondigde bedrijfscombinatie bekendgemaakt. Het gecombineerde bedrijf zal de naam Kalera behouden en zal op Nasdaq worden verhandeld onder het nieuwe tickersymbool “KAL” op woensdag 29 juni 2022. De bedrijfscombinatie werd goedgekeurd tijdens een bijzondere vergadering van de aandeelhouders op 28 juni 2022.

Jim Leighton, Voorzitter en CEO van Kalera: “Vandaag is een ongelooflijk trots moment en een mijlpaal voor het hele Kalera-team. We hebben Kalera opgericht met als doel de toegang tot de meest verse en schone producten te verbeteren voor een groeiende wereldbevolking die geconfronteerd wordt met klimaatverandering, vermindering van vruchtbare landbouwgrond en bodemerosie. De aankondiging van vandaag is een nieuwe stap in de verwezenlijking van die visie, die een weerspiegeling is van jaren van innovatie en focus. De voltrekking van deze combinatie zal de wijdverspreide commerciële groei van al onze voedingsproducten versnellen en ons tegelijkertijd in staat stellen de volgende fase van ons traject als beursgenoteerd bedrijf in te gaan om onze positie als marktleider te versterken.”

Agrico’s Chief Executive Officer, Brent De Jong: “Kalera is ongeëvenaard in zijn technologie en vermogen om gezonde en voedzame groente en fruit te leveren aan consumenten over de hele wereld. Als beursgenoteerd bedrijf zal Kalera over het platform beschikken om zijn visie volledig uit te voeren, zijn commerciële programma's verder te versnellen en zijn groeiende portefeuille en positie op de markt uit te breiden. Wij zijn enthousiast over de toekomst en over de voortzetting van onze samenwerking met Jim en het gehele managementteam in deze fase.”

Kalera bladgroente is vrij van pesticiden en niet genetisch gemodificeerd zodat de consument kan genieten van verse, schone en heerlijk smakende sla. De klimaatgestuurdee omgevingen in de Kalera-faciliteiten maken duurzame landbouwmethoden mogelijk, zoals waterrecycling en optimalisering van formules voor plantenvoedingsstoffen die de productie optimaliseren.

Over Kalera

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera gebruikt technologie om ervoor te zorgen dat meer mensen over de hele wereld toegang hebben tot de meest verse, voedzame en schone producten die beschikbaar zijn. Het bedrijf heeft meerdere jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met de capaciteiten van Internet of Things, cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel boerderijen in de VS (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas en Denver, Colorado), en in Koeweit. Daarnaast zijn er nog andere boerderijen in aanbouw. Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com.

Vooruitblikkende verklaringen:

Deze mededeling omvat bepaalde verklaringen die geen historische feiten betreffen, maar wel toekomstgerichte verklaringen in het kader van de Safe Harbor-bepalingen van de toepasselijke effectenwetten. Toekomstgerichte verklaringen gaan doorgaans vergezeld van woorden zoals “geloven”, “kunnen”, “zullen”, “ramen”, “doorgaan”, “verwachten”, “de intentie hebben”, “voorspellen”, “zouden”, “moeten”, “plannen”, “potentieel”, “lijken”, “trachten”, “toekomst”, “vooruitzichten” en dergelijke verklaringen die toekomstige gebeurtenissen of trends voorspellen of aangeven of die geen weergave van historische zaken vormen.

Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen betreffende de voorwaarden en bepalingen van de voorgestelde bedrijfscombinatie en de hierin besproken transacties, het tijdstip van de voltrekking van deze transacties, veronderstellingen betreffende terugkopen door Aandeelhouders en de daaruit verwachte voordelen en financiële positie van de partijen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op diverse veronderstellingen en/of de huidige verwachtingen van het management van Agrico of Kalera. Deze toekomstgerichte verklaringen worden louter ter illustratie verstrekt en zijn niet bedoeld als, en mogen niet door beleggers of andere personen worden beschouwd als, een garantie, verzekering, voorspelling of definitieve verklaring van enig feit of enige waarschijnlijkheid. Werkelijke gebeurtenissen en omstandigheden zijn moeilijk of onmogelijk met zekerheid te voorspellen en zullen afwijken van de veronderstellingen. Veel werkelijke gebeurtenissen en omstandigheden vallen buiten de controle van Agrico en/of Kalera. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig van diverse risico's en onzekerheden, met inbegrip van, zonder beperking, algemene economische, financiële, wettelijke, politieke en bedrijfsomstandigheden en wijzigingen op de binnenlandse en buitenlandse markten; het aantal terugkoopverzoeken van de publieke Aandeelhouders van Agrico; wijzigingen in de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verwachtingen van Kalera betreffende zijn toekomstige zaken; de impact van de concurrentie op de toekomstige zaken van Kalera; en de uitslag van gerechtelijke procedures waar Kalera partij bij is of kan worden.

Als deze risico's bewaarheid worden of als de veronderstellingen onjuist blijken, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen begrepen zijn. Er kunnen aanvullende risico's zijn die Kalera en Agrico op dit moment niet kennen of als niet belangrijk beschouwen en die er ook toe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen begrepen zijn. Daarnaast weerspiegelen toekomstgerichte verklaringen verwachtingen, veronderstellingen, plannen of voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen en meningen per datum van deze mededeling. Kalera en Agrico verwachten dat latere gebeurtenissen en ontwikkelingen zullen leiden tot wijzigingen in deze beoordelingen. Hoewel Kalera en/of Agrico kunnen besluiten om deze toekomstgerichte verklaringen op enig moment in de toekomst bij te werken, wijst zowel Kalera als Agrico specifiek iedere verplichting daartoe van de hand, behoudens verplichting door toepasselijke wetten. Deze toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden beschouwd als een weergave van de oordelen van Kalera of Agrico (of hun betrokken verbonden vennootschappen) op enig moment na de datum van deze schriftelijke mededeling. Er mag dan ook geen overmatig vertrouwen worden gesteld in de toekomstgerichte verklaringen.

Mediacontact:
Kate Komarzec
kkomarzec@lambert.com
(616) 916-4092

Contact voor beleggers:
Aparna Mehra
Eric Birge
ir@kalera.com
(313) 309-9500