MDxHealth_FY_Results NL

PERSBERICHT                                                                                       REGULATED INFORMATION
                                                                                                              ANNUAL FINANCIAL REPORT                                                                                                         

MDxHealth publiceert resultaten over 2017

Productomzet $28 miljoen, een stijging met 13%; totale omzet $40 miljoen, een toename van 35%;  met een voortgaande sterke groei in volume

HERSTAL, BELGIË en IRVINE, CA , 22 februari 2018 - MDxHealth SA (" MDxHealth ", of "de Onderneming"), ( Euronext : MDXH.BR) maakt de financiële resultaten over het boekjaar eindigend op 31 december 2017 bekend en geeft een update van de strategie.

Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer en Jean-Marc Roelandt, Chief Financial Officer, zullen vanmiddag een conference call houden om 15:00 CET.
Inbelnummer voor België: 02-4009874 en voor Nederland: 020-7143545. Pincode 9294798#

2017 was een belangrijk jaar in de voortgaande ontwikkeling van MDxHealth tot wereldwijd toonaangevende onderneming op het gebied van urologische moleculaire diagnostiek. Hoewel we in de tweede helft van het jaar enkele uitdagingen met betrekking tot kortetermijninkomsten ondervonden, bleven omzet en testvolumes toenemen. We hebben in 2017 goede operationele voortgang geboekt met het verder in lijn brengen van onze commerciële organisatie en managementstructuur. We zijn goed gepositioneerd voor de verdere uitbreiding van het aantal innovatieve urologische testen, vergroting van ons marktaandeel en realisatie van het marktpotentieel van onze commerciële testen op de mondiale markten. We zijn gericht op groei in 2018 en daarna. Dit is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

 • Het stimuleren van de acceptatie van onze commerciële testen bij urologen en verzekeraars in de VS en Europa;
 • Het vergroten van het aantal indicaties voor SelectMDx;
 • Uitbreiding van de toepasbaarheid van onze testen door ze over te zetten naar zogeheten IVD sample-to-answer-platforms (in vitro diagnostische testkits);
 • Werken met farmaceutische partners voor de ontwikkeling van precisiediagnostiek.

Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer van MdxHealth zegt:
"We blijven vertrouwen houden in het potentieel van ConfirmMDx®, waarvan we verwachten dat het momentum op de middellange termijn zal aanhouden en waarvoor we een hernieuwde aanpak hebben ontwikkeld gericht op het veroveren van extra marktaandeel. Op de langere termijn zien we voor SelectMDx® een voortgaande groei die belangrijk zal gaan bijdragen aan de waardecreatie. We zijn positief over de vooruitzichten voor het lopende jaar. Voor 2018 voorzien we een hogere omzetgroei van producten en diensten dan in 2017. Het is nog te vroeg in het boekjaar voor het afgeven van een meer gepreciseerd verwacht groeiniveau, maar later in het jaar zullen we met een update komen."

Financiële hoofdpunten

 • Product- en servicesomzet $28,2 miljoen, een stijging van 13% vergeleken met de $24,9 miljoen in 2016;
 • Totale omzet $40,5 miljoen, 35% hoger dan de $30,0 miljoen in 2016, deels ten gevolge van $12,1 miljoen netto-inkomsten uit de eenmalige betaling door Exact Sciences voor MDxHealth -octrooien voor de Cologuard-test;
 • Operationeel verlies van $12,3 miljoen vergeleken met een operationeel verlies van $12,8 miljoen in 2016;
 • EBITDA van -/- $0,4 miljoen vergeleken met -/- $11,1 miljoen in 2016
 • Kasopbrengsten  uit producten en diensten van $23,1 miljoen, een toename met 17% ten opzichte van $19,7 miljoen in 2016;
 • De kaspositie per ultimo 2017 bedroeg $16,8 miljoen.

Operationele hoofdpunten

Een goede stijging van het testvolume. Meer dan 33.100 patiënten in 2017 wereldwijd getest met de prostaat kanker testen SelectMDx® en ConfirmMDx®, een toename van 39% vergeleken met de 24.000 geteste patiënten in 2016. Amerikaanse testen vertegenwoordigden 91% van het totale volume. Het totale Europese volume kwam uit op 3.100. Andere hoofdpunten waren:

ConfirmMDx®

 • Het totale testvolume in de VS groeide in 2017 naar 21.400 ten opzichte van 20.400 in 2016;
 • Het totale testvolume in Q4 groeide 14% van 5.600 in 2016 naar 6.400 in 2017 als gevolg van de initiële impuls van een toename van het verkoopteam van 33 naar 50;
 • Actie ondernomen in het vierde kwartaal ter optimalisatie van de commerciële structuur met het oog op een meer gerichte verkoopbenadering;
 • 20 nieuwe Amerikaanse contracten voor ConfirmMDx® van betalende partijen, inclusief de US Government Services Administration, waardoor ConfirmMDx® beschikbaar is voor de 14 miljoen veterane militairen; Kaiser Southern California Permanent Medical Group, die 4,4 miljoen leden bedient; 10 van de 36 met de Blue Cross Blue Shield Association® verbonden verzekeringen, Medicaid-verzekeringen en commerciële verzekeraars, waardoor het totale aantal gecontracteerde partijen uitkwam op 62 en nog vier nieuwe goedkeuringen van de medische afdeling van de verzekeraars  (Positive Medical Coverage Policies) voor ConfirmMDx®. Met deze goedkering kunnen de contractonderhandeling van start gaan.  

SelectMDx®

 • Sterke groei voor SelectMDx® in 2017 met een totaal wereldwijd testvolume van 11.700, tegen 4.000 in 2016;
 • EU SelectMDx®-testvolume steeg meer dan 300% tot ruim 3.100 geteste patiënten, vergeleken met 800 in 2016;
 • Lancering van de SelectMDx® IVD PCR-kit en goedkeuring door het eerste grote medische laboratorium MVZ Dr. Stein & Kollegen, een dochteronderneming van de Limbach Gruppe SE in Duitsland;
 • Vier nieuwe Amerikaanse verzekeringscontracten voor SelectMDx®, nu met een totaal van 15 private betalende verzekeraars;
 • Negen SelectMDx®-distributieovereenkomsten afgesloten in 2017 in zeven landen in Europa.

AssureMDx®

 • Eerste commerciële uitrol van de derde commerciële test van MDxHealth in de VS, AssureMDx(TM) voor blaaskanker, een vloeibare biopsie test (laboratory developed test, LDT) voor de beoordeling van het risico op blaaskanker voor patiënten met de diagnose hematurie (bloed in de urine);
 • Versterking van de dataset voor AssureMDx® ter ondersteuning van ons datapakket voor toekomstige vergoedingsdekking met een prospectieve multi-center validatiestudie van AssureMDx® voor blaaskanker bij meer dan 1.000 patiënten met hematurie. (Gepubliceerd in Urologic Oncology).

Ontwikkelingen op corporate vlak

 • Uitbreiding van de uitvoerende functies met de benoeming van Jean-Marc Roelandt tot Chief Financial Officer, Michael K. Brawer, MD, tot Chief Medical Officer en Paul Marr tot Executive Vice President of Sales voor Noord-Amerika;
 • Lieve Verplancke MD werd voorgedragen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder tijdens de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de Onderneming op 26 mei 2017. Op 27 oktober 2017 heeft de raad van bestuur mevrouw Hilde Windels gekozen als onafhankelijk uitvoerend bestuurder. Op 19 oktober 2017 ging Mark Shaffar, voorzitter van de raad van bestuur (vertegenwoordigend Shaffar LLC), met pensioen. De Raad van Bestuur heeft de heer Wally Narajowski tot nieuwe voorzitter gekozen.

 

Ontwikkelingen na de verslagperiode

In januari 2018 maakte MDxHealth de veelbelovende data bekend, gepubliceerd in het tijdschrift The Prostate, van een studie met een nieuwe vloeibare biopsietest in ontwikkeling voor de begeleiding van de gepersonaliseerde behandeling van castratieresistente prostaatkankerpatiënten (CRPC).

 • Data uit dit onderzoek zijn indicatief voor de strategie  van MDxHealth gericht op het op de markt brengen van nieuwe, uiterst nauwkeurige vloeibare biopsietests en op de ondersteuning van farmaceutische bedrijven bij de ontwikkeling van gepersonaliseerde therapieën op basis van significante klinische gegevens.

Operationeel overzicht
MDxHealth is wereldwijd toonaangevend met een op uro-oncologie gericht moleculair diagnostisch platform en is goed gepositioneerd om te kunnen profiteren van twee cruciale mondiale trends in de gezondheidszorg op dit moment: de toenemende gevallen van kanker en de vraag naar snelle, kosteneffectieve kankerdiagnose en patiëntmonitoring. MDxHealth 's palet aan commerciële producten en de innovatieve vloeibare biopsiepijplijn vullen deze behoefte in  een markt die naar schatting $4,2 miljard waard is en in 2022 met 7% tot $4,6 miljard groeit.

ConfirmMDx
Ons hoofdproduct ConfirmMDx voor prostaatkanker helpt urologen bij het identificeren van mannen met een laag risico en die zodoende mogelijk een onnodige herhalingsbiopsie kunnen voorkomen en van mannen met een hoog risico die juist baat kunnen hebben bij een interventie. ConfirmMDx is de eerste epigenetische op weefsel gebaseerde test in de NCCN-richtlijnen voor vroege detectie van prostaatkanker gericht op vals-negatieve biopsie. ConfirmMDx® wordt vergoed vanuit Amerikaanse overheidsdiensten waaronder Medicare, Medicaid en de veteranen, en er is dekking vanuit tal van particuliere ziektekostenverzekeraars in de VS.

In 2017 richtte MDxHealth zich op het verbeteren van de acceptatie van ConfirmMDx® in de VS bij met name particuliere verzekeraars. In de loop van 2017 werden nog eens 20 nieuwe Amerikaanse contracten voor ConfirmMDx® afgesloten. Tot de verzekeraars in de VS die de tests thans vergoeden behoren de Amerikaanse overheidsdiensten, 10 van de 36 met de Blue Cross Blue Shield (BCBS) verbonden verzekeringen, de Medicaid-programma's, alsmede commerciële verzekeraars, waarmee het totale aantal gecontracteerde partijen op 62 komt.

MDxHealth breidde het verkoopteam in de VS uit van 33 naar 50 en voerde in het vierde kwartaal een rationalisering door om de commerciële inspanningen verder aan te passen aan de belangrijkste klantkanalen. Tweeënveertig vertegenwoordigers en acht strategische accountmanagers zullen nieuw samengestelde regio's en strategische accounts gaan bewerken met meer dan 12.000 urologen, waarvan 80% betrokken is bij de diagnose van prostaatkanker.

Tot de klantgroepen behoren:

 • Grote urologie groepspraktijken (LUGPA) met meer dan 150 centra verantwoordelijk voor ongeveer 30% van alle prostaatkankerprocedures;
 • Geïntegreerde gezondheidsnetwerken, waaronder Kaiser Permanente en de US Department of Veterans Affairs (VA);
 • Kleine urologiegroepspraktijken.

Het aantal patiënten voor ConfirmMDx bleef ondanks enkele uitdagingen groeien. Tot de initiële omzetverwachtingen behoorden ook de eerste volumes van een contract met Kaiser Permanente Southern California en volumes uit een groot multi-center onderzoek gericht op het ondersteunen van de doorlopende Medicare-dekking voor ConfirmMDx®. Deze programma's zijn van groot belang voor het zekerstellen van de doorlopende Medicare-dekking, onder meer door middel van het verstrekken van vereiste doorlopende klinische gegevens, maar ook via uitgebreid onderwijs en training voor MDxHealth -klanten over de voordelen van ConfirmMDx®. Daarnaast vindt ondersteuning plaats bij het consistente gebruik van onze test in de dagelijkse workflow van urologen, zowel tijdens als na afloop van deze studies.

Het verwachte aantal factureerbare testen kon even wel niet worden uitgevoerd vanwege onvoorziene operationele problemen bij een aantal  contractpartijen. MDxHealth verwacht dat een deel hiervan zal overlopen in 2018.

ConfirmMDx® heeft momenteel een marktaandeel van circa 8% en MDxHealth ziet mogelijkheden voor substantiële voortgaande groei op middellange termijn.

SelectMDx®
Het beleid van MDxHealth in 2017 was gericht op verdere marktpenetratie in zowel de VS als Europa door een voortgaande uitrol van SelectMDx®, de eerste vloeibare biopsietest die helpt mannen te identificeren met een verhoogd risico op agressieve, potentieel dodelijke prostaatkanker en ook het meest baat kunnen hebben bij een prostaatbiopsie en vroegtijdige detectie.

MDxHealth heeft negen nieuwe contracten afgesloten met distributeurs in Europa en het Midden-Oosten. Deze stellen in combinatie met de internationale lancering van de CE-gecertificeerde SelectMDx IVD-kit de Onderneming in staat om via de in de afgelopen jaren opgebouwde commerciële infrastructuur dit product snel te laten groeien.

In oktober werd de commerciële en R&D-infrastructuur uitgebreid met de opening van een nieuw service- en onderzoekslaboratorium op het Novio Tech Campus in Nijmegen. Met dit state-of-the-art laboratorium werd de capaciteit uitgebreid voor het uitvoeren van SelectMDx®-testen in Europa, alsmede voor de ondersteuning van lopende onderzoeks-, ontwikkelings- en commerciële activiteiten.

SelectMDx® is in de VS en Europa momenteel geïndiceerd voor het testen van mannen met verhoogde PSA-waarden van 3-10 ng/ml vóór een biopsie. MDxHealth ziet evenwel mogelijkheden voor aanzienlijke uitbrieding van de huidige gevalideerde pre-biopsie-indicatie voor SelectMDx®, zoals met de jaarlijkse actieve monitoring van 300.000 patiënten in de VS, maar ook richting huisartsen in de eerste lijn voor patiënten met een licht verhoogde PSA-waarde. Hiermee zou het marktaandeel van SelectMDx® kunnen verviervoudigen tot meer dan 2 miljoen patiënten per jaar in de VS en een vergelijkbaar aantal in Europa.

In 2017 startte en voltooide MDxHealth samen met de John Hopkins Universiteit en de Canary Foundation in de VS twee klinische validatiestudies voor SelectMDx® in een actieve monitoring  populatie. De data van deze studies zullen naar verwachting in 2018 worden uitgelezen.

Bovendien werden in 2017 in Nederland kosteneffectiviteitsstudies uitgevoerd en gepubliceerd in The British Journal of Urology. Tevens werden 5 kosteneffectiviteitsstudies in Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en de VS afgerond. Deze toonden aan dat SelectMDx® de resultaten voor patiënten verbeterde terwijl de kosten van de gezondheidszorg afnamen doordat onnodige invasieve procedures, waaronder biopsieën en multipara-metrische MRI  (mpMRi), werden voorkomen. In een publicatie van een analytisch valideringsonderzoek in  Translational Medicine Communications in april werden de degelijkheid, reproduceerbaarheid en interlaboratoriumprestaties van de SelectMDx-test beschreven.

SelectMDx® studies in 2017:

 • Gegevens van een retrospectief onderzoek, uitgevoerd door het Radboud Medisch Centrum en gepubliceerd in The Prostate, die aantoonden dat SelectMDx® correleerde met (mpMRI) en beter presteerde dan de PCA3-test;
 • SelectMDx® geaccepteerd door de Michigan Medicine prostaatkanker risicokliniek van het ziekenhuis van de University of Michigan als een pre-biopsie diagnostisch hulpmiddel voor het monitoren van mannen met reeds gediagnosticeerde genetische mutaties;
 • Amerikaanse en Europese  kosteneffectiviteitsonderzoeken toonden aan dat SelectMDx® de resultaten van de patiënt verbeterde terwijl de kosten voor de gezondheidszorg aanzienlijk werden verlaagd doordat overdiagnose en overbehandeling van mannen met klinisch niet-significante prostaatkanker kon worden voorkomen.

AssureMDx®

 • AssureMDx® voor blaaskanker is een gepatenteerde, op urine gebaseerde, moleculair diagnostische test die een niet-invasieve 'vloeibare biopsie'-methode biedt voor de verbetering van de identificatie van patiënten met een verhoogd risico op blaaskanker en die baat zullen hebben bij verdere klinische evaluatie. De test levert een negatief voorspellende waarde (NPV) van 99% op voor blaaskanker, wat de noodzaak voor onnodige invasieve cystoscopieprocedures met 77% vermindert en bijdraagt aan verlaging van de kosten voor de gezondheidszorg.
 • De commerciële uitrol van AssureMDx® voor blaaskanker werd in 2017 gestart in de VS.

Financieel overzicht 2017
Belangrijke niet-gecontroleerde geconsolideerde cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2017 (in duizenden dollars, behalve voor de gegevens per aandeel):

  2017 2016 Verandering Verandering %
Omzet 40.508 29.970 10.538 35.2%
Brutowinst 30.305 19.867 10.438 52.5%
Operationele kosten (42.579) (32.713) (9.866) (30,2)%
EBITDA (Winst/(Verlies)) (10.388) (11.124) 736 6,6%
Operationele winst /(verlies) (EBIT) (12,274) (12,846) 572 4,5%
Netto resultaat (verlies) (12,288) (13,174) 886 6,7%
Winst per aandeel ($) (0,25) (0,26) 0,01 6,9%

Omzet en resultaat

De totale omzet voor het jaar eindigend op 31 december 2017 nam met 35% toe tot $40,5 miljoen, vergeleken met $30.0 miljoen een jaar eerder. In de omzet is ook de verkoop aan Exact Sciences van de patenten gericht op dikke darmkanker meegerekend. Exclusief deze eenmalige opbrengst steeg de totale omzet van producten en diensten in 2017 met ongeveer 13% tot $28,2 miljoen.
Hoewel de groei werd belemmerd door vertragingen in het vierde kwartaal bij de ontvangst van factureerbare testsamples vanuit gecontracteerde klanten en vanuit een grote post- marketingstudie, bleef ConfirmMDx® het belangrijkste product en was het goed voor 91% van de product- en dienstenopbrengsten.
De afname van de bijdrage van ConfirmMDx® aan de omzet van 97% in 2016 tot 91% in 2017, was ook het gevolg van de aanhoudend sterke groei van SelectMDx®, zowel in de VS als in Europa. Testvolumes voor SelectMDx® groeiden met meer dan 250% en waren goed voor 35% van de totale volumes. Het lagere prijsniveau van SelectMDx® in vergelijking met ConfirmMDx® en de vroege fase van de acceptatie door betalende partijen beperken de opbrengst voor SelectMDx® vooralsnog tot ongeveer $1,8 miljoen, wat wel een stijging betekende van 257% ten opzichte van 2016.

De omzeterkenning op de verkopen van ConfirmMDx en SelectMDx maakte iets meer dan 51% uit van de totale bruto-facturering, een lichte stijging in vergelijking met 2016 en de eerste helft van 2017, waarbij een marginale verbetering van de omzeterkenningsvoet voor ConfirmMDx werd gecompenseerd door het lagere tarief van toepassing op de snelgroeiende testvolumes van SelectMDx.

De brutowinstmarge op producten en diensten verbeterde van 60% in 2016 tot 64% in 2017 als gevolg van voortgaande efficiëntieverbeteringen en toenemende volumes voor SelectMDx®.

De operationele kosten namen in 2017 met $9,9 miljoen toe tot $42,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van de versnelde uitbreiding van het verkoopteam en het managementteam in de VS om goed te kunnen inspelen op de groeiende marktkansen voor de krachtige portfolio van moleculair diagnostische urologische testen. In de toename is tevens het effect te zien van de investeringen in 2016, zoals de uitbouw van de Europese activiteiten, inclusief medewerkers op het gebied van commercie alsmede laboratoriumspecialisten. Het totale personeelsbestand bedroeg eind 2017 232, vergeleken met 162 eind 2016. De toename hield verband met een geplande uitbreiding van onze Amerikaanse aanwezigheid, alsmede met de noodzaak om de daaruit resulterende stijging van de testvolumes op te kunnen vangen.

Kaspositie
Op 31 december 2017 bedroegen de liquide middelen $16,8 miljoen, vergeleken met $30,8 miljoen op 31 december 2016. Tegenover de bruto-opbrengsten van de verkoop van octrooien aan Exact Sciences van $15,0 miljoen, een nieuwe financiering van $0,6 miljoen en $1,9 miljoen aan positieve wisselkoerseffecten stonden een operationele cash burn van $25,5 miljoen, de eenmalige betaling van royalty's en mijlpalen van $1,1 miljoen en investeringen in materiële en immateriële activa van $4,9 miljoen. De ontvangen gelden uit ConfirmMDx® en SelectMDx® bedroegen $23,1 miljoen, een stijging met 17% ten opzichte van 2016. De unieke ConfirmMDx® CPT-code, van kracht vanaf januari 2018, zal naar verwachting de vergoedingsinspanningen verder stroomlijnen en de inningsperioden aanzienlijk verkorten.

Strategische update en Vooruitzichten
De groeistrategie van de Onderneming rust op vier belangrijke pijlers: 1) het stimuleren van de acceptatie van onze commerciële testen bij urologen en verzekeraars in de belangrijke markten van de VS en Europa; 2) het vergroten van de klinische toepasbaarheid van onze SelectMDx®-testen om zowel de eerstelijnszorg als de actieve en recidiverende monitoring van patiënten te kunnen bestrijken; 3) vergroting van de toepassingen van en toegang tot onze testen door ze over te zetten naar zogeheten IVD sample-to-answer-platforms; en 4) samenwerking met farmaceutische partners voor de ontwikkeling van precisiediagnostiek.

MDxHealth heeft groot vertrouwen in het potentieel van ConfirmMDx®. Verwacht wordt dat deze test op de middellange termijn kan profiteren van het ontstane momentum. Dit zal leiden tot een groter marktaandeel. Voor SelectMDx® wordt voor de langere termijn een aanhoudende groei verwacht met een belangrijke bijdrage aan de waardecreatie van de Onderneming. MDxHealth is positief over de vooruitzichten voor het lopende jaar en verwacht een hogere omzetgroei van producten en diensten ten opzichte van 2017 te kunnen realiseren.
Groei zal in 2018 en daarna vooral gestimuleerd worden door:

 • Een grotere dekking van particuliere verzekeraars in de VS voor ConfirmMDx® en SelectMDx®;
 • Formele aanvraag in 2018 voor Medicare-dekking voor SelectMDx® via een Local Coverage Determination (LCD). Klinische utiliteitstudies en budgetimpactstudies zullen ook de bijdragen aan het afsluiten van contracten met een toenemend aantal privébetalers voor SelectMDx®;
 • De resultaten van de prospectieve 4M-studie met toepassing van SelectMDx®, mpMRI en histopathologie, zullen naar verwachting in de loop van het eerste halfjaar van 2018 worden vrijgegeven. Deze gegevens zijn essentieel voor opname in de respectieve klinische richtlijnen in de VS en in Europa;
 • Uitgebreide marktkansen voor SelectMDx® in actieve monitoring en primaire zorginstellingen. Dit zal  naar verwachting de marktkansen voor SelectMDx® op de middellange termijn verviervoudigen tot meer dan 2 miljoen patiënten per jaar in de VS en een vergelijkbaar aantal voor Europa. Gegevens die deze aanpak valideren in twee grootschalige studies uitgevoerd samen met de John Hopkins University en de Canary Foundation, zullen naar verwachting in 2018 worden uitgelezen.
 • Daarnaast zal MDxHealth haar IVD-strategie uitbreiden door een deel van haar producten op commercieel ontwikkelde IVD-platforms gebaseerd op de sample-to-answer technologie uit te voeren. Deze technologie wordt steeds belangrijker binnen de moleculaire diagnostiek.
 • MDxHealth zal zijn biomarkerportfolio blijven benutten en zijn technologie meer en meer inzetten in de samenwerking met de farmaceutische industrie. MDxHealth zal een nieuw ontwikkelde diagnostische bloedtest verder door ontwikkelen voor begeleiding bij de individuele behandeling van castratieresistente prostaatkankerpatiënten, op basis van de zeer bemoedigende resultaten van de studie gepubliceerd in The Prostate op 12 januari 2018.

Financiële kalender 2018

 • Eerste tussentijdse trading update:                                         24 april 2018
 • Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders:         31 mei 2018
 • H1-resultaten:                                                             30 augustus 2018
 • Tweede tussentijdse trading update:                                      23 oktober 2018

Jaarrekening en controle door de accountant
De accountant van de Onderneming, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CBVA, heeft bevestigd dat haar controlewerkzaamheden met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, grotendeels zijn voltooid, dat deze procedures geen materiële aanpassingen hebben opgeleverd die zouden hebben worden gemaakt aan de boekhoudkundige informatie die is afgeleid van de geconsolideerde financiële informatie van de onderneming die is opgenomen in dit persbericht en dat deze de intentie heeft een goedkeurende verklaring af te geven.
De verkorte geconsolideerde Winst en Verliesrekening is te vinden op de website van de onderneming op www.mdxhealth.com. Het volledige jaarverslag zal naar verwachting via de website van de onderneming in april 2018 beschikbaar zijn voor het publiek.

Conference Call
Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer en Jean-Marc Roelandt, Chief Financial Officer, zullen op de dag van de resultaten een conference call houden om 15:00 CET / 14:00 GMT / 06:00 PT.

De call zal plaatsvinden in de Engelse taal en een opname ervan is tot 30 dagen erna beschikbaar op de site van de onderneming.

Als u toegang wilt tot de telefonische vergadering, kiest u een van de onderstaande nummers hieronder met vermelding van conferentie-ID 9294798#.

UK:                  08-003767922
België:             02-4009874
Nederland:      020-7143545
VS:                  1-8669661396

De presentatie zal kort voor het gesprek beschikbaar worden gemaakt via de Investors-sectie van de MDxHealth -website en is toegankelijk via: http://mdxhealth.com/investors.

Voor een tijdige verbinding, wordt aanbevolen dat inbellers zich ten minste 10 minuten vóór de geplande starttijd registreren.

Over MDxHealth
MDxHealth is een internationaal opererende healthcare onderneming die bruikbare moleculaire diagnostische informatie levert voor de gepersonaliseerde diagnose en behandeling van kanker. De tests van het bedrijf zijn gebaseerd op gepatenteerde genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van een recidiefrisico en het voorspellen van de respons op een specifieke therapie. Het Europese hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in Herstal, België, met laboratoriumoperaties in Nijmegen, Nederland en Amerikaanse hoofdkantoren en laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië. Ga voor meer informatie naar mdxhealth.com en volg ons op sociale media op: twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.

Voor meer informatie:

MDxHealth

Dr. Jan Groen, CEO

US: +1 949 812 6979

BE: +32 4 364 20 70

info@mdxhealth.com
 

Jean-Marc Roelandt, CFO

BE: +32 (0) 4 364 20 70

NL: +31 (0) 88 327 2727

ir@mdxhealth.com
 

Voor Nederlandstalige pers:

 

LifeSpring LifeSciences Communication,

Leon Melens

NL: +31 6 538 16 427

lmelens@lifespring.nl
 

Voor internationale pers:

 

Consilium Strategic Communications (IR & PR)
Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys
UK: +44 20 3709 5701

mdxhealth@consilium-comms.com

* De SelectMDx® IVD PCR-kit is niet in alle regio's beschikbaar en / of is mogelijk niet goedgekeurd voor alle toepassingen die in dit persbericht worden besproken. Het is momenteel niet beschikbaar voor gebruik in de Verenigde Staten.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en schattingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het opereert. Dergelijke verklaringen en schattingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die redelijk werden geacht maar mogelijk niet correct blijken te zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen en kunnen wezenlijk verschillen. MDxHealth wijst nadrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, om enige verandering in haar verwachtingen met betrekking tot die verwachtingen weer te geven, of enige verandering in gebeurtenissen, omstandigheden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij vereist door wet- of regelgeving. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten of activa van MDxHealth in enig rechtsgebied. Binnen de Verenigde Staten mogen geen effecten van MDxHealth worden aangeboden of verkocht zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en in overeenstemming met toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.

OPMERKING: Het MDxHealth -logo, MDxHealth , ConfirmMDx®, SelectMDx®, AssureMDx®, PredictMDx® en UrNCollect® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. De voorgaande informatie over Kaiser Permanente en de General Service Administration-contracten zijn niet bedoeld als goedkeuring voor MDxHealth of ConfirmMDx® door Kaiser Permanente of de Amerikaanse overheid.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1a91f82-c17e-4b64-bb54-7699e1c1eefa