Van Lanschot Kempen: sterke resultaten gedreven door succesvolle uitvoering strategie

  • Onderliggend nettoresultaat stijgt aanzienlijk met ruim 38% naar € 112,3 miljoen (2016: € 81,3 miljoen). Nettowinst stijgt naar € 94,9 miljoen (2016: € 69,8 miljoen)
  • Client assets stijgen ruim 20% naar € 83,6 miljard (ultimo 2016: € 69,4 miljard)
  • AuM stijgen naar € 69,2 miljard (2016: € 54,6 miljard), door onder meer € 9,3 miljard netto-instroom
  • Solide kapitaalbasis: fully loaded CET I-ratio bedraagt 20,3% (2016: 18,6%)
  • Hoger dividend voorgesteld: € 1,45 per aandeel (2016: € 1,20 per aandeel)
     

 
's-Hertogenbosch, 22 februari 2018

 
Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de jaarcijfers over 2017. Karl Guha, bestuursvoorzitter: 'We kijken terug op een succesvol jaar. Sinds de start van onze transformatie naar een gespecialiseerde wealth manager vijf jaar geleden hebben we ieder jaar goede voortgang geboekt, waardoor we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

In 2017 is het onderliggend nettoresultaati gestegen naar € 112,3 miljoen. De organische groei (17%) van onze assets under management (AuM) was sterk. De overname van de wealth management-activiteiten van UBS in Nederland is onze derde succesvolle acquisitie in drie jaar tijd. Onze focus op wealth management is in 2017 verder toegenomen door de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille tot € 0,9 miljard en door het afsplitsen of uitbesteden van diverse activiteiten die niet tot onze kernactiviteiten behoren. Zo is Van Lanschot Participaties verzelfstandigd en hebben we de uitbesteding van onze hypothekenadministratie afgerond.

In 2017 verbeterden wij de dienstverlening aan onze klanten door actief in te spelen op belangrijke markttrends als duurzaamheid en digitalisering. De lancering van de beleggingspropositie Duurzaam+ bij Private Banking en het Sustainable Value Creation Fund bij Asset Management zijn voorbeelden van nieuwe duurzame beleggingsoplossingen, die inspelen op de wensen van onze klanten. Digitalisering speelt bij alle kernactiviteiten in toenemende mate een belangrijke rol en maakt een datagedreven aanpak mogelijk. Dat biedt kansen voor het uitbreiden van onze wealth management-propositie voor zowel particuliere als institutionele klanten.

We hebben in 2017 een belangrijke stap gezet in het realiseren van onze ambitie om ten minste € 250 miljoen uit te keren aan onze aandeelhouders in de periode tot en met 2020. In dat kader hebben we in december ruim € 41 miljoen kapitaal uitgekeerd. Inclusief het in juni betaalde dividend over 2016 is nu in totaal ruim € 90 miljoen uitgekeerd. Voor 2017 stellen wij een verhoging van het dividend voor van € 1,20 naar € 1,45 (in totaal circa € 60 miljoen).

De voortgang op de financiële doelstellingen voor 2020 is sterk. Onze kapitaalpositie is zeer solide: de CET I-ratioii bedraagt 20,3% (2016: 18,6%) en we realiseerden een rendement op het eigen vermogeniii van 10,4% (2016: 7,3%). De efficiencyratioiv verbeterde naar 76,2% (2016: 79,6%).'

 

FINANCIEEL VERSLAG / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie over de jaarcijfers 2017 op www.vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 22 februari om 11:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2017 voor analisten toe in een conference call. Deze conference call kan live worden gevolgd via www.vanlanschotkempen.com/resultaten en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd.

 

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam , is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.comDisclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot Kempen ten aanzien van, onder andere, inschattingen met betrekking tot (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en (h) juridische en fiscale ontwikkelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht kunnen informatie bevatten over Van Lanschot Kempen N.V. and/or F. van Lanschot Bankiers N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EUR Verordening 596/2014.

                                                                                                                                                   


   


Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a4abd5c-acf6-4a32-b696-8d0df86f0f50