Vaxart biedt nieuwe update over stemmen bij volmacht en dringt er bij alle op 11 april 2022 geregistreerde aandeelhouders op aan om vóór 3 augustus 2022 om 23:59 uur ET te stemmen

Het hoofdvoorstel #2 heeft nog 0,9% van de uitstaande aandelenstemmen nodig om aangenomen te worden

Toonaangevende onafhankelijke stemadviesbureaus, ISS en Glass Lewis, ondersteunen het voorstel #2

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., July 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaxart, Inc. (Nasdaq: VXRT) drong er vandaag bij haar op 11 april 2022 geregistreerde aandeelhouders op aan bij volmacht te stemmen als ze dat nog niet hebben gedaan en moedigde hen aan ja te stemmen over alle volmachtvoorstellen, inclusief volmachtvoorstel #2.

Het bedrijf herinnerde degenen die eerder tegen volmachtvoorstel #2 hebben gestemd er ook aan dat ze hun stem in het voordeel van het voorstel kunnen wijzigen als hun stembiljetten worden uitgebracht voor de deadline van woensdag 3 augustus 2022 om 23:59 uur Eastern Time.

Voorstel #2 is een wijziging van het Company’s Restated Certificate of Incorporation (aangepaste oprichtingscertificaat van het bedrijf) om het toegestane aantal van zijn gewone aandelen te verhogen tot 250 miljoen aandelen.

"Voorstel #2 is belangrijk voor aandeelhouders en voor het bedrijf, omdat het ons in staat zou stellen om te blijven werken aan het ontsluiten en creëren van waarde door te investeren in het bedrijf, zodat we onze programma's kunnen voortzetten," zei Andrei Floroiu, Vaxart Chief Executive Officer. "Het zou ons ook in staat stellen om een sterke balans te behouden en in een sterke concurrentiepositie te blijven, en het zou ons in staat stellen om belangrijk talent te blijven aantrekken en te behouden. We dringen er bij aandeelhouders sterk op aan om te stemmen vóór de deadline van 3 augustus 2022.

"De overgrote meerderheid van de gestemde aandelen, meer dan 80%, is voor Voorstel #2, inclusief 8,3 miljoen aandelen meer ter ondersteuning van voorstel #2 sinds onze Investor Q&A webcast op 22 juni. We danken deze aandeelhouders voor hun stem", aldus Floroiu. "Momenteel heeft 49,1% van de uitstaande aandelen van Vaxart voor voorstel # 2 gestemd, wat betekent dat voor goedkeuring van dit voorstel, het nog eens 0,9% van de uitstaande aandelen nodig heeft."

Een opname van de Investor Q&A webcast is hier te vinden en een transcriptie van de webcast is hier te vinden.

Beide toonaangevende onafhankelijke stemadviesbureaus, Institutional Shareholder Services ('ISS') en Glass Lewis, bevelen aandeelhouders aan voorstel #2 te steunen. Meer details over voorstel #2 zijn te vinden op de Investor FAQ pagina (veelgestelde vragen over investeerders) hier.

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Vaxart 2022 werd verdaagd tot donderdag 4 augustus 2022 om 12:30 uur Eastern Time.

Aandeelhouders die op 11 april 2022 zijn geregistreerd, worden aangemoedigd om via internet te stemmen op (1) http://www.proxyvote.com, (2) telefonisch door te bellen naar het gratis nummer (800) 690-6903, of (3) als u ervoor hebt gekozen om gedrukt volmachtmateriaal per post te ontvangen, door uw volmachtkaart te markeren, te dateren en te ondertekenen en deze terug te sturen in de bijbehorende gefrankeerde envelop.

Aandeelhouders van Vaxart die hulp nodig hebben bij het stemmen op hun aandelen, kunnen contact opnemen met Vaxarts volmachtadvocaat MORROW SODALI per e-mail op Vxrt.info@investor.morrowsodali.com of telefonisch op (203) 658-9400 (internationaal) of (800) 662-5200 (gratis).

Aandeelhouders van Vaxart worden ook aangespoord om de definitieve volmachtverklaring op Schedule 14A te lezen die Vaxart op 28 april 2022 bij de SEC heeft ingediend, en alle andere relevante documenten die bij de SEC zijn ingediend voor belangrijke informatie over voorstel #2 en de andere voorstellen waarover tijdens de jaarlijkse vergadering zal worden gestemd.

About Vaxart  

Vaxart is een biotechnologisch bedrijf in de klinische fase dat een reeks orale recombinante vaccins ontwikkelt op basis van zijn eigen leveringsplatform. Vaxart-vaccins zijn ontworpen om te worden toegediend onder de vorm van tabletten die zonder koeling kunnen worden opgeslagen en verzonden en het risico op prikaccidenten elimineren. Vaxart is van mening dat zijn propriëtair platform voor de toediening van vaccins in tabletvorm geschikt is om recombinante vaccins te leveren, waardoor het bedrijf zich positioneert om orale versies van momenteel op de markt gebrachte vaccins te ontwikkelen en recombinante vaccins te ontwerpen voor nieuwe indicaties. De ontwikkelingsprogramma's van Vaxart omvatten momenteel tabletvaccins die zijn ontworpen om te beschermen tegen coronavirus, norovirus, seizoensgriep en respiratoir syncytieel virus (RSV), evenals een therapeutisch vaccin voor humaan papillomavirus (HPV), Vaxarts eerste immuun-oncologische indicatie. Vaxart heeft brede nationale en internationale octrooiaanvragen ingediend met betrekking tot zijn propriëtaire technologie en creaties voor orale vaccinatie met behulp van adenovirus en TLR3-agonisten.

Nota met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Alle verklaringen, anders dan verklaringen van historische feiten, opgenomen in dit persbericht met betrekking tot de strategie, vooruitzichten, plannen en doelstellingen van Vaxart, resultaten van preklinische en klinische onderzoeken, commercialiseringsovereenkomsten en licenties, en overtuigingen en verwachtingen van het management, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen vergezeld gaan van woorden als 'zou moeten', 'geloven', 'zou kunnen', 'potentieel', 'zullen', 'verwachten', 'anticiperen', 'plannen' en andere woorden en termen van vergelijkbare betekenis. Voorbeelden van dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot het vermogen van Vaxart om zijn productkandidaten te ontwikkelen en te commercialiseren, inclusief zijn vaccinboosterproducten; de verwachtingen van Vaxart met betrekking tot klinische resultaten en onderzoeksgegevens; en de verwachtingen van Vaxart met betrekking tot de effectiviteit van haar productkandidaten. Het is mogelijk dat Vaxart de plannen niet daadwerkelijk uitvoert, de intenties niet uitvoert of niet voldoet aan de verwachtingen of projecties die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, en u mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen. Werkelijke resultaten of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de plannen, intenties, verwachtingen en projecties die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld. Diverse belangrijke factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen die Vaxart doet, inclusief onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, waaronder het vermogen om te voldoen aan verwachte klinische eindpunten, aanvangs- en/of voltooiingsdatums voor klinische onderzoeken, indieningsdatums bij regelgevende instanties, datums voor goedkeuring door regelgevende instanties en/of lanceerdata, evenals de mogelijkheid van ongunstige nieuwe klinische gegevens en verdere analyses van bestaande klinische gegevens; het risico dat gegevens van klinische proeven worden onderworpen aan verschillende interpretaties en beoordelingen door regelgevende instanties; of de regelgevende instanties al of niet tevreden zullen zijn met de opzet en de resultaten van de klinische studies; beslissingen van regelgevende instanties die van invloed zijn op etikettering, productieprocessen en veiligheid die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid of het commerciële potentieel van een productkandidaat, inclusief de mogelijkheid dat de productkandidaten van Vaxart mogelijk niet worden goedgekeurd door de FDA of regelgevende instanties buiten de V.S.; dat, zelfs als ze goedgekeurd zijn door de FDA of regelgevende instanties buiten de V.S., kunnen productkandidaten niet over de gehele breedte van de markt worden geaccepteerd; dat een medewerker van Vaxart mogelijk geen ontwikkelings- en commerciële mijlpalen bereikt; dat Vaxart of haar partners productieproblemen en vertragingen kunnen ondervinden als gevolg van gebeurtenissen binnen of buiten de controle van Vaxart of haar partners; moeilijkheden bij de productie, met name bij de opschaling van de initiële productie, met inbegrip van problemen met productiekosten en opbrengsten, kwaliteitscontrole, waaronder stabiliteit van de productkandidaat en kwaliteitsborgingstests, tekorten aan gekwalificeerd personeel of belangrijke grondstoffen, en naleving van strikt gehandhaafde federale, staats- en buitenlandse voorschriften; dat Vaxart mogelijk niet in staat is de noodzakelijke octrooi- en andere intellectuele eigendomsbescherming te verkrijgen, te behouden en af te dwingen; dat de kapitaalmiddelen van Vaxart mogelijk ontoereikend zijn; het vermogen van Vaxart om lopende juridische zaken op te lossen; het vermogen van Vaxart om voldoende kapitaal te verkrijgen om haar activiteiten te financieren onder voorwaarden die voor Vaxart aanvaardbaar zijn, als Vaxart daar al in slaagt; de impact van voorstellen en beleidsmaatregelen van de overheid op het gebied van gezondheidszorg; concurrentiefactoren; en andere risico's die worden beschreven in de secties 'Risicofactoren' van Vaxarts kwartaal- en jaarverslagen die zijn ingediend bij de SEC. Vaxart aanvaardt geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve zoals vereist door de wet.

Contactpersonen

Vaxart Mediarelaties:Investeerdersrelaties:
Mark HerrAndrew Blazier
Vaxart, Inc.FINN Partners
mherr@vaxart.comIR@vaxart.com
(203) 517-8957(646) 871-8486