Nextensa NV : Halfjaarlijks Financieel Verslag 2022

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2022


GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 17 augustus 2022
17u40 CESTVoor het eerste halfjaar van het boekjaar 2022 noteren we volgende kerndata:

• De huuropbrengsten zijn gestegen met € 3,0 miljoen in vergelijking met juni vorig jaar en bedragen nu € 33,2 miljoen

• De financiële schuldgraad is conform het vooropgestelde plan gedaald van 48,56% op eind 2021 naar 46,31% op 30 juni 2022

• De bezettingsgraad is toegenomen en bedraagt nu 90,30% in vergelijking met 89,09% op einde 2021

• De uitbreiding van Schoppingcenter Knauf Schmiede ontvangt zijn eerste winkels

• Het Park Lane fase II project op Tour & Taxis is opgestart met een succesvolle reservatie van 50% van de appartementen van het eerste gedeelte

• De bouwwerkzaamheden aan het kantoorgebouw The Emerald (7.000 m2) werden opgestart op Cloche d’Or, een nieuwe stadswijk in de zuidrand van Luxemburg-stad

Bijlage