Kinepolis Group: Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (26 februari 2018)

Gereglementeerd bericht

26 februari 2018, 18u00

Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 19 februari 2018 tot en met 23 februari 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
maandag 19/02/2018 4 300 € 58,20 € 58,00 € 58,80 € 250 269,03
dinsdag 20/02/2018 4 300 € 57,96 € 57,80 € 58,20 € 249 240,90
woensdag 21/02/2018 5 000 € 57,72 € 57,60 € 57,90 € 288 589,50
donderdag 22/02/2018 4 800 € 57,04 € 56,50 € 57,50 € 273 815,52
vrijdag 23/02/2018 4 000 € 57,22 € 56,30 € 57,40 € 228 876,40
Totaal week 22 400       € 1 290 791,35

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 254 194 op 23 februari 2018.
In het kader van dit programma, kunnen er nog 238 152 aandelen ingekocht worden.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel