BANIMMO NV: Halfjaarresultaten 2022

Highlights:

  • Het gebouw NETWORKS NØR, dat in december 2021 aan de Regie der Gebouwen werd verkocht, is in maart voorlopig opgeleverd.
  • Ondertekening op 11 augustus van een voorwaardelijke verkoopovereenkomst met de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), voor de verkoop op plan van een nog op te richten kantoorachtig gebouw met labo’s (9.500 m2) op Veld 5 Oost van de site The Loop in Gent, onder voorbehoud van het bekomen van de nodige omgevingsvergunning. De oplevering is gepland in Q2 2025.
  • De huurinkomsten bedragen € 2,1 miljoen, een significante stijging ten opzichte van € 1,5 miljoen op 30 juni 2021. Dit is hoofdzakelijk de bijdrage van NETWORKS Gent gebouwen One & Two.
  • Het geconsolideerd nettoresultaat (IFRS) laat een winst zien van € 4,3 miljoen, tegenover 3,0 miljoen op 30 juni 2021.
  • Het Boekhoudkundig Nettoactief per aandeel bedraagt € 6,48 ten opzichte van € 6,10 op 31 december 2021.
  • De bezettingsgraad van de gebouwenportefeuille bedraagt 84,8%, een verbetering met 2,3% ten opzichte van 31 december 2021.


Laurent Calonne, CEO: “Ondanks een transitiejaar slaagt Banimmo erin om een mooi positief resultaat te realiseren in het eerste semester. De ommekeer naar winstgevendheid blijkt dus definitief ingezet.”

Voor meer informatie, contacteer:

Banimmo NV                Laurent Calonne                      Werner Van Walle

Bischoffsheim 33          CEO                                         Voorzitter van de Raad van Bestuur

B-1000 Brussel             laurent.calonne@banimmo.be   werner.vanwalle@patronale-life.be

T +32 2 710 53 11

Dit persbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.banimmo.be.

Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate developer and a development potential of almost 290.000 sqm of floor surface.

Patronale Life's entry into the capital as main shareholder has given the new management access to financial leverage and short decision lines.

The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate sector.

Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based environments, mission driven actions and transparent communication.

Bijlages