Ackermans & van Haaren realiseert over het eerste halfjaar 2022 een recordwinst van 278,4 mijoen euro

Geachte aandeelhouder,

Geachte mevrouw, geachte heer,


Ackermans & van Haaren realiseert over het eerste halfjaar 2022 een recordwinst van 278,4 mijoen euro dankzij:

  • over het algemeen goede resultaten in de kernsectoren van de groep, wat zich vertaalt in een 5% hogere bijdrage tot de winst;
  • een positieve evolutie van de Growth Capital-deelnemingen, zowel bij de geconsolideerde participaties als bij recentere initiatieven in India en Zuid-Oost Azië;
  • de 97,2 miljoen euro meerwaarde op de verkoop van Manuchar.

Na de verkoop van Anima (voltooid in juli 2022 en dus nog niet inbegrepen in het resultaat per 30 juni) beschikt Ackermans & van Haaren over een nettocashpositie van meer dan 500 miljoen euro.


"In een uitdagende omgeving met forse kostenstijgingen, verslechterend consumentenvertrouwen en dalende beurzen hebben de ondernemingen van de groep een hoge weerbaarheid getoond en heeft het gediversifieerd karakter van de portefeuille opnieuw haar pertinentie bewezen, onder meer door de positieve impact van de stijgende grondstofprijzen op de resultaten van SIPEF. 
De ruim 330 miljoen euro meerwaarde die zal gerealiseerd worden over het volledige jaar 2022, naar aanleiding van de desinvestering van Manuchar en Anima, bevestigt opnieuw de latente meerwaarden in onze portefeuille. We zijn trots op wat we samen met de medewerkers en management teams van beide bedrijven de afgelopen 15 jaar opgebouwd hebben en wensen hen veel succes toe in de verdere ontwikkeling. Anima is vanuit het niets uitgegroeid tot een kwaliteitsvolle en gerespecteerde uitbater van woonzorgcentra in België met 2.710 bedden, terwijl Manuchar zich ontwikkeld heeft tot een van de meest vooraanstaande en betrouwbare distributeurs van chemicaliën voor groeimarkten met meer dan 2.250 werknemers. We kijken uit naar opportuniteiten om de ruim 460 miljoen euro cashopbrengst van deze exits aan het werk te zetten en zo andere bedrijven samen met hun familiale aandeelhouders en managementteams succesvol uit te bouwen.”


John-Eric Bertrand & Piet Dejonghe
co-CEO's


In bijlage vindt u het persbericht.


Met vriendelijke groeten,

Ackermans & van Haaren


Bijlage