SOLVAY GROEP FINANCIEEL VERSLAG 4DE KWARTAAL & JAAR 2017

Brussel, 28 februari 2018

Persbericht - Video CEO - Toolkit

Highlights

 • Sterke organische volumegroei droeg bij aan de 7.5% onderliggende EBITDA -stijging voor het jaar 2017
 • Onderliggende EPS van voortgezette activiteiten steeg 26% in 2017
 • Aanhoudende kasstroomgeneratie van € 871 miljoen in 2017, met 19% groei in voortgezette activiteiten
 • Dividendaanbeveling van € 3.60 per aandeel voor het jaar, 4.3% hoger

Resultaten vierde kwartaal 2017

De netto-omzet groeide 2% tot € 2,5 mld ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016, waarbij de sterke volumestijging van 8% deels werd goedgemaakt door de negatieve wisselkoerseffecten op de conversie.

De onderliggende EBITDA groeide 2,8% tot € 494 mln. Op basis van een constante perimeter en de conversie van vreemde valuta steeg de onderliggende EBITDA 9,4%, waarbij de volumegroei in elk operationeel segment ruimschoots compenseerde voor kostenstijgingen. De negatieve wisselkoersen hadden een effect van -5% op de conversie. De onderliggende EBITDA -marge bereikte 20%, hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2016.

 • Advanced Materials kwam uit op € 260 mln, stabiel tegenover een sterk kwartaal vorig jaar, met volumegroei in de automobiel-, ruimtevaart- en elektronicasector gecorrigeerd voor wisselkoersen;
 • Advanced Formulations kwam uit op € 138 mln, een stijging van 11% op jaarbasis, voornamelijk dankzij sterke volumegroei in schalie-olie en gas;
 • Performance Chemicals was € 170 mln, ongewijzigd op jaarbasis, waarbij de volumegroei in natriumcarbonaat en peroxide grotendeels wegviel door hogere energiekosten.

De vrije kasstroom bedroeg € 388 mln voor het vierde kwartaal, waarvan € 336 mln uit voortgezette activiteiten, € 13 mln hoger dan vorig jaar.

Resultaten jaar 2017

De netto-omzet groeide 6% tot € 10.1 mld, dankzij 8% hogere volumes.

De onderliggende EBITDA groeide 7,5% tot € 2 230 mln. Exclusief vreemde valutaconversie en perimetereffecten groeide de EBITDA 10%. Deze toename werd gestuwd door 16% hogere volumes, die ruimschoots compenseerden voor de stijging van vaste kosten met -7% en hogere grondstof- en energieprijzen. Het resultaat omvat bovendien het eenmalige synergievoordeel van € 38 mln in de voormalige Cytec-activiteiten. De EBITDA -marge voor het jaar bleef gehandhaafd op 22%.

 • Advanced Materials kwam uit op € 1 202 mln, een stijging van 8%, voornamelijk vanwege de groeiende vraag naar hoogwaardige polymeren in auto's en smart devices, terwijl de verkoop van composieten aan de lunchtvaartindustrie slechts lichtjes toenam aan het einde van het jaar;
 • Advanced Formulations kwam uit op € 524 mln, een stijging van 8%, voornamelijk ondersteund door het herstel van de schalieolie- en gasmarkt in Noord-Amerika;
 • Performance Chemicals kwam uit op € 749 mln, een stijging van 4%, vanwege de sterke vraag naar natriumcarbonaat, maar deels tenietgedaan door negatieve nettoprijzen.

De winst per aandeel [1] op IFRS-basis steeg naar € 10,27 van € 6,01 in 2016. Op onderliggende basis groeide deze 26% naar € 7,59 uit voortgezette activiteiten, dankzij een EBIT groei van 9%, lagere financiële lasten en de positieve gevolgen van een lager onderliggend belastingtarief.

De vrije kasstroom nam toe met 19% naar € 871 mln, inclusief € 782 mln uit voortgezette activiteiten. Dit weerspiegelt de hogere EBITDA en kapitaaldiscipline, die de kasstroomconversie verbeterden. Gecombineerd met een netto-opbrengst van € 875 mln uit fusies en overnames, verminderde dit de onderliggende nettoschuld [2] tot € -5,3 mld van € -6,6 mld aan het begin van 2017.

CFROI steeg naar 6,9% van 6,3% in 2016 op een niet-geherformuleerde basis, als gevolg van de volumegroei, terwijl de kapitaaldiscipline werd gehandhaafd.

2018 Outlook[3]

Bij constante perimeter en ten opzichte van de gemiddelde wisselkoersniveaus in 2017 verwacht Solvay dat de onderliggende EBITDA over het volledige jaar organisch zal groeien met 5% tot 7%.

 • Advanced Materials zal naar verwacht een dubbelcijferige groei laten zien, dankzij een verbreding van de vraag in de belangrijkste eind­markten, zoals de lucht- en ruimtevaart, automobielsector, elektronica, batterijen en gezondheidszorg, en ondersteund door operationele uitmuntendheid;
 • Advanced Formulations zal naar verwacht groeien met een hoog enkelvoudig cijfer, aangedreven door de stijgende vraag in de mijnbouw, enkele verdere verbeteringen in de olie- en gasmarkten, en positieve nettoprijzen;
 • Performance Chemicals zal naar verwacht een winsdaling van ongeveer € -50 mln laten zien, waarbij de huidige hogere energieprijzen zullen wegen op de natriumcarbonaatmarges, maar deels gecompenseerd zullen worden door uitmuntendheidsinitiatieven en groei in peroxide.

Ongeacht de verwachte onderliggende organische EBITDA -groei van 5 tot 7%, begint 2018 met tegenwinden in de wisselkoersen. Ervan uitgaande dat de huidige wisselkoersniveaus dit jaar aan zullen houden, zal de gerapporteerde onderliggende EBITDA ook worden beïnvloed door de gevolgen van vreemde valutaconversies van ongeveer € -125 mln, en door de perimetereffecten van kleine desinvesteringen ter waarde van ongeveer € -30 mln.

Samen met de bovengenoemde perimeter- en wisselkoerselementen zal de vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten naar verwachting hoger zijn dan de € 782 mln in 2017. De geoptimaliseerde schuldenstructuur zal de netto-contante financiële betalingen met meer dan € 100 mln verminderen.

CEO citaat, Jean-Pierre Clamadieu
"2017 laat opnieuw een succesvol jaar voor Solvay zien: de volumegroei van 8% werd aangevuld met verdere vooruitgang in de creatie van duurzame waarde. Samen met onze vooruitzichten voor dit jaar verwachten we onze eerder bekendgemaakte doelstellingen voor 2016-2018 te halen of te overtreffen. Nu Solvay is getransformeerd tot een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, is onze hoofdprioriteit vandaag om de organisatie hierop af te stemmen, om zo de efficiëntie en klantgerichtheid te vergroten en bij te dragen aan meer organische volumegroei."

[1]    Winst per aandeel, basisberekening.                                                                          
[2]    Onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, geboekt als eigen vermogen onder IFRS.
[3]    De uitgebreide versie van de vooruitzichten voor 2018 is te vinden op pagina 23.

TOELICHTING VOORAF

Na de aankondigingen in december 2016 van de verkoop van de Acetow en Vinythai- activiteiten en in september 2017 van de plannen om de Polyamide activiteiten af te stoten, werden deze geherclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en als activa aangehouden voor de verkoop. Voor vergelijkende doeleinden zijn de resultatenrekening over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 herberekend. De Vinythai transactie was eind februari 2017 voltooid en de Acetow transactie eind mei 2017.

Behalve IFRS rekeningen stelt Solvay ook onderliggende prestatie-indicatoren van de winst- en verliesrekening voor om een meer samenhangende en vergelijkbare indicatie te geven van de financiële prestaties van de Groep. De onderliggende prestatie-indicatoren passen de IFRS cijfers aan voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (Purchase Price Allocation - PPA) die betrekking hebben op verwervingen, alsook voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, geklasseerd als eigen vermogen onder IFRS, maar behandeld als schuld in de onderliggende verklaringen, en voor andere elementen die de analyses van de onderliggende prestaties van de Groep verstoren.GrDe opmerkingen over de resultaten op de pagina's 2 tot 12 zijn op een onderliggende basis, tenzij anders gedefiniëerd.oep zouden kunnen verstoren.               

 Volg ons op twitter@SolvayGroup

Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto's, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,1 miljard en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs ( Bloomberg : SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma.


Media Relations
  Caroline Jacobs Amandine Grison  
  +32 2 264 1530 +33 1 40 75 81 49

 
 
Investor Relations
Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov
+32 2 264 3694 +1 6098604608 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687
Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72a1b24c-eb2c-4b36-8d7b-81182ef5908f