OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 28 februari 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 26 februari 2018 een kennisgeving van deelneming heeft ontvangen van BlackRock , Inc.

BlackRock , Inc. (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) heeft Ablynx bericht dat het de drempel van 3% van de stemrechten via financiële instrumenten van Ablynx heeft overschreden sinds 23 februari 2018 en bezit nu in totaal 3.035.133 stemrechtverlenende effecten van Ablynx , wat 4,04% van de huidige 75.065.990 uitstaande Ablynx stemrechten vertegenwoordigt.

De kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die als stemrechtverlenende effecten worden behandeld
  • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige personen:
Naam Adres (voor juridische entiteiten)
BlackRock , Inc.  55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.
BlackRock (Netherlands) B.V. Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands
BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.
BlackRock Advisors, LLC 100 Bellevue Parkway, Wilmington, DE, 19809, U.S.A.
BlackRock Asset Management Canada Limited 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto, Ontario, M5J 2S1, Canada
BlackRock Asset Management Deutschland AG Max-Joseph-Straße 6, Munich, 80333, Germany
BlackRock Financial Management, Inc. 55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.
BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street, San Francisco, CA , 94105, U.S.A.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 400 Howard Street, San Francisco, CA , 94105, U.S.A.
BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia
BlackRock Investment Management, LLC 1 University Square Drive, Princeton, NJ, 8540, U.S.A.
BlackRock Japan Co., Ltd. 1-8-3 Marunouchi Chiyoda-ku, Trust Tower Main, Tokyo, 100-8217, Japan
  • Transactiedatum: 23 februari 2018
  • Onderschreden drempel: 3%
  • Noemer: 75.065.990
  • Details van de kennisgeving:
Naam van de geselecteerde dochter-ondernemingen van BlackRock % stemrechten % stemrechten via financiële instrumenten* Totaal
BlackRock (Netherlands) B.V. 0,01%   0,01%
BlackRock Advisors (UK) Limited 0,17% 0,63% 1 0,80%
BlackRock Asset Management Canada Limited 0,00% 0,01% 1 0,01%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 0,28%   0,28%
BlackRock Fund Advisors 0,00% 0,80% 1 0,80%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 0,21% 0,30% 1 / 0,11% 2 0,62%
BlackRock Advisors, LLC   0,20% 2 0,20%
BlackRock Financial Management, Inc.   0,57% 2 0,57%
BlackRock Investment Management, LLC   0,75% 2 0,75%
Total Fina Elf 0,68% 3,37% 4,04%

* Type financieel instrument: 1'Securities lent' en 2'Contract for Difference'

             

  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Gelieve de transparantiekennisgeving te raadplegen voor de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen.
  • Bijkomende informatie: Er is een meldingsplicht omdat het stemrecht via financiële instrumenten voor BlackRock , Inc. hoger is dan 3%.

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgeving. De volledige versie van de transparantiekennisgeving is beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/71cb42ed-d8a2-42d3-a439-61c257a7c14a