VGP Zet Voorzichtige Houding Voort in Huidige Marktturbulentie

30 september 2022, 18:00 CET, Antwerpen, België: VGP NV (‘ VGP ’ of ‘De Groep’), heeft vandaag aangekondigd dat de Groep, samen met haar joint venture partner Allianz Real Estate, besloten heeft de initiële portefeuille closing van de Europa Joint Venture, die oorspronkelijk gepland was voor november, uit te stellen vanwege de volatiele marktomstandigheden.

Jan Van Geet, CEO van VGP , zei: “De huidige beperkte prijstransparantie maakt het moeilijk om tot een overeenkomst te komen, daarom laten wij de volatiliteit in de markt liever eerst bezinken voordat wij een transactie afronden. Om die reden hebben wij besloten af te zien van de mogelijkheid om onze initiële Europa portefeuille dit jaar te gelde te maken. We zullen opnieuw evalueren zodra een rustigere omgeving is teruggekeerd.”

Francois Trausch, CEO van Allianz Real Estate, zei: “Wij waarderen de voortdurende relatie met onze langetermijnpartner VGP en wij blijven de logistieke assetklasse in Europa aantrekkelijk vinden. De pijplijnportefeuille van VGP die wordt gebouwd op toplocaties, met kwaliteitshuurders en volgens hoge ESG-standaarden blijft een veelbelovende opportuniteit voor Allianz Real Estate.”

Verwacht wordt dat de transactie voor de VGP Park München joint venture vóór het einde van het jaar zal worden afgerond.  Een beslissing over de timing van de initiële closing van de Europa portefeuille wordt volgend jaar verwacht. In de tussentijd zijn bankfinancieringsfaciliteiten beschikbaar en de Groep evalueert alle financieringsmogelijkheden.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Investor RelationsTel: +32 (0)3 289 1433
investor.relations@vgpparks.eu
Karen Huybrechts (Hoofd Marketing)

 
Tel: +32 (0)3 289 1432

 

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE:

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 11,31 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP , opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 380 FTE’s in dienst en is actief in 19 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2022 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures tegen 100%, € 6,53 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van € 2,34 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957) Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl

Bijlage