Solvay verwacht recordresultaten in het derde kwartaal en verhoogt verwachtingen voor het hele jaar


 
  Persbericht

Solvay verwacht recordresultaten in het derde kwartaal en verhoogt verwachtingen voor het hele jaar

Naar verwachting zal de onderliggende EBITDA in het derde kwartaal ongeveer €900 miljoen bedragen.

Brussel, 24 oktober 2022 

Op basis van niet-geauditeerde voorlopige cijfers verwacht Solvay dat zijn derde kwartaal in 2022 nieuwe omzet- en EBITDA-records zal bereiken. Het bedrijf verwacht een netto omzet van ongeveer €3,6 miljard en een onderliggende EBITDA van ongeveer €900 miljoen, aanzienlijk hoger dan eerdere ramingen. De prestaties in het kwartaal weerspiegelen het ondersteunende momentum in veel belangrijke markten, samen met aanhoudend sterke prijzen in alle drie segmenten. De vrije kasstroom in het kwartaal zal ook sterk zijn als gevolg van de combinatie van recordresultaten en aanhoudende aandacht voor het genereren van kasmiddelen.

Rekening houdend met zowel de sterke prestaties van de eerste negen maanden als de orderniveaus in het vierde kwartaal die op een zekere verzwakking wijzen, verhoogt Solvay zijn EBITDA-vooruitzichten voor het hele jaar 2022 tot ongeveer 28% organische groei ten opzichte van het hele jaar 2021. Dit in vergelijking met de vorige prognose van 14% tot 18% organische groei die de onderneming op 28 juli 2022 bekendmaakte.

In de context van de moeilijke economische omstandigheden zal de onderneming de kostendiscipline verder versterken om de veerkracht van Solvay 's activiteiten te vrijwaren en tegelijk te blijven investeren in toekomstige groei.

Verdere details zullen worden verstrekt wanneer het bedrijf op 3 november 2022 de resultaten van het derde kwartaal rapporteert.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien. 

 

Bijlage