Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt conversie aan van een deel van de converteerbare termijnlening in Nieuwe Aandelen en maakt uitstaande stemrechtverlenende effecten openbaar

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

28 oktober 2022, 07:01 CEST

Biocartis kondigt conversie aan van een deel van de converteerbare termijnlening in Nieuwe Aandelen en maakt uitstaande stemrechtverlenende effecten openbaar

Mechelen, België, 28 oktober 2022 – Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of " Biocartis "), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), maakt vandaag bekend dat na de eerste opname door de Vennootschap onder de nieuwe senior gewaarborgde converteerbare termijnlening ("Converteerbare Termijnlening") afgesloten met bepaalde fondsen en rekeningen beheerd of geadviseerd door Highbridge Capital Management, LLC ("Highbridge") en fondsen beheerd of geadviseerd door Whitebox Advisors LLC ("Whitebox", en samen met Highbridge, de "Kredietgevers") aangekondigd op 20 oktober 2022, een eerste deel van de vorderingen die door de Vennootschap verschuldigd zijn aan Highbridge onder de Converteerbare Termijnlening voor een bedrag van EUR 60.509,79 (bestaande uit hoofdsom, interest en aflossingsbedrag) in natura werd ingebracht door Highbridge tegen de uitgifte van 60.559 nieuwe aandelen van de Vennootschap aan een uitgifteprijs van ongeveer EUR 0,99918 per aandeel.

Gelet hierop, en overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 p de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, kan het uitstaande kapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap als volgt worden samengevat:

 • Totaal uitstaande kapitaal: EUR 584.169,56;
 • Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 58.416.956;
 • Totaal uitstaande stemrechten: 58.416.956;
 • Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven bij uitoefening van de inschrijvingsrechten: 2.248.458 aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stem), waarvan:
  • 150.896 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 150.896 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2013 Plan' voor werknemers, consultants en managementleden van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 140.064 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 140.064 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2015 Plan' voor werknemers, consultants, managementleden en bestuurders van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 470.836 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 470.836 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2018 Plan' voor (voornamelijk) bepaalde geselecteerde werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, evenals voor consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap en bestuurders van de dochtervennootschappen van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 626.662 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 626.662 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2020 Plan' voor personeelsleden van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven; en
  • 860.000 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 860.000 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het '2020B Plan' voor leden van het uitvoerend management van de Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven.

Daarnaast kunnen een aantal aandelen worden uitgegeven krachtens de voorwaarden van (i) de bovengenoemde Converteerbare Termijnlening, (ii) bepaalde uitstaande 4,00% converteerbare obligaties met oorspronkelijke vervaldatum 2024/2027, en (iii) bepaalde uitstaande 4,50% converteerbare obligaties met oorspronkelijke vervaldatum 2024/2026.

In de toekomst zal de Vennootschap aan het eind van elke maand een persbericht uitgeven met een update over verdere conversies en uitstaande stemrechtverlenende effecten.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail    rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm       +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken door middel van universele toegang tot moleculaire testing voor patiënten over de hele wereld, en dat door moleculaire testing bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken.
Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd staal-tot-resultaat, real-time PCR (‘Polymerase Chain Reaction’) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, meer geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidend menu van moleculaire diagnostische tests richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de moleculaire diagnostiekmarkt. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale (darm)-, long- en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_, Meta of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis . Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.